powiększ tekst A A A

wtorek 14.06.2011

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

KOLEJNY ODCINEK CHODNIKA W TRZCIANIE

W centrum Trzciany trwają obecnie prace przy budowie chodnika wraz z kanalizacja deszczową i przebudową zjazdów. Wartość tego zadania - 113 tys. zł. i jest ono w całości finansowane przez samorząd gminny. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Filar" z Bochni.
Nowy chodnik prowadzić będzie po prawej stronie drogi powiatowej od skrzyżowania w centrum Trzciany do budynku Banku Spółdzielczego Rzemiosła.
Budowa chodnika jest integralną częścią większego projektu o nazwie: "Odnowa centrum wsi Trzciana poprzez stworzenie przestrzeni publicznej w formie parku z placem zabaw, przebudowę sieci napowietrznej NN oraz budowę chodnika". Wniosek Gminy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, jest obecnie na etapie sprawdzania przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Kolejne prace dotyczące wymiany lamp ulicznych, budowy placu zabaw i urządzenia parku przy parkingu gminnym przewidziane są do wykonania do końca 2011 roku.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Trzciana o przyznanie pomocy w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 na zadanie pod nazwą "Odnowa Centrum Wsi Trzciana poprzez remont budynku wiejskiego i chodnika łączącego go z Zabytkowym Kościołem w Trzcianie -Etap I". Ogłoszono już przetarg na wykonanie prac remontowych, polegających na dociepleniu budynku, rekonstrukcji wykuszu, odnowieniu elewacji zewnętrznej, przebudowie dwóch odcinków chodnika tj. od sklepu - Delikatesy Centrum do Rynku oraz od Rynku do parkingu gminnego. Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca br. natomiast prace wykonawcze potrwają od lipca do końca września br.