powiększ tekst A A A

środa 06.01.2016

Kategoria
Pozostałe informacje

SAMORZĄDOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE

5 stycznia 2016 roku, w zmodernizowanej Świetlicy Gminnej w Trzcianie, odbyło się tradycyjne Samorządowe Spotkanie Noworoczne Gminy Trzciana. Na zaproszenie Wójta Gminy Józefa Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Śliwy odpowiedziały głównie osoby z terenu samej gminy. Byli więc obecni radni, sołtysi, działacze organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół i innych instytucji samorządowych, przedsiębiorcy, a także pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie. Przybył także radny powiatowy - Wiesław Kukla oraz ks. proboszcz Władysław Midura. Z gości spoza gminy obecni byli: Komendant Powiatowy PSP w Bochni - Krzysztof Kokoszka oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu - Mariusz Mardosz.
Krótko przybyłych uczestników spotkania powitał gospodarz miejsce - Kierownik Świetlicy Gminnej Paweł Sroka, który zaprosił wszystkich do oglądania programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie. Barwne, rozśpiewane widowisko jasełkowe zaprezentowali uczniowie klas najmłodszych. Nieco starsi, członkowie zespołu "Śpiewające Gitary", prowadzonego już wiele lat przez Martę Błasińską, wykonali kilka piosenek o tematyce świątecznej.
Po widowisku i koncercie głos zabrał Wójt Gminy Trzciana, który powitał i przedstawił najważniejszych gości, a następnie, w obszernym przemówieniu, dokonał podsumowania roku minionego oraz złożył zebranym noworoczne życzenia. Pełna treść jego przemówienia - poniżej artykułu.
Głos zabrał także Ksiądz Proboszcz Władysław Midura. Złożył wszystkim życzenia noworoczne. - Niech spełnią się wszystkie marzenia, plany, zamierzenia. Niech Chrystus błogosławi wszystkim, darzy zdrowiem, błogosławieństwem, zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak również w wypełnianiu trudnej nieraz misji na rzecz społeczności lokalnej - powiedział kapłan. Krótkie życzenia złożył także Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa. - W imieniu Rady Gminy i własnym chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Żeby ten nowy rok był taki, jakim go każdy sobie z osobna wymarzył - powiedział.
Następnie zaintonowano kolędę "A wczora z wieczora". Tę część spotkania zakończył toast szampanem za pomyślność w Nowym Roku.

Fotogaleria >>>>

Relacja wideo >>>

                                                                            Relacja, zdjęcia, film: Tadeusz Olszewski

Przemówienie Wójta Gminy Trzciana - Józefa Nowaka

 Tradycyjnie na początku Nowego Roku spotykamy się w gronie przyjaciół samorządu naszej gminy, aby podsumować dokonania w 2015 r. i złożyć sobie życzenia na Nowy 2016 r.
 Podsumowując ubiegły rok trzeba stwierdzić, że był on pomyślny dla społeczno - gospodarczego rozwoju gminy. Populacja mieszkańców zwiększyła się o 33 osoby i wynosi 5457 osob. Urodziło się 65 dzieci, zmarło 46 osób. Demografia w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

tl_files/content/aktualnosci/2016/01/2016-01-05A/tabela.jpg

 Spośród wydarzeń mających wpływ na przyszłość nie tylko naszej gminy trzeba wspomnieć o wyborach prezydenckich i parlamentarnych, gdzie zdecydowana większość wyborców naszej gminy głosowała na zwycięzców tych wyborów.
 W wyniku zakończenia kadencji sołtysów wybrano nowych sołtysów w czterech sołectwach: Kamionna - p. Krystyna Dudziak, Kierlikówka - p. Stanisław Zdebski, Trzciana - p. Kazimierz Kołodziej, Leszczyna - p. Andrzej Zgłobicki.
 W wyniku przeprowadzonych konkursów powołano na stanowiska dyrektorów szkół: w Kierlikówce p. Beatę Stochel, w Leszczynie p. Marię Dyrdał.
 Z dniem 1.04 ub. roku oficjalnie zakończył pracę posterunek Policji w Trzcianie. Nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy czuwają obecnie policjanci z Komisariatu w Nowym Wiśniczu.
 W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła dyskusję na temat sieci szkolnej. Decyzją Radnych przesunięto termin ograniczenia istniejącej sieci szkolnej na lata późniejsze uzależniając ją od decyzji Rządu odnośnie funkcjonowania oświaty.
 Spośród działań społecznych na uwagę zasługują inicjatywy działających stowarzyszeń. Stowarzyszenie Promocji Gminy Trzciana wspólnie z GOPS prowadziło Ośrodek Wsparcia dla osób 50+, którego koordynatorem była - Bronisława Mikołajek. Ponadto realizowano program rekreacyjno - sportowy łącznie z Turniejem o Puchar Wójta.
KGW "Przyjazny Ujazd" wspólnie z Radą Sołecką i strażakami kolejny raz przygotowało dożynki wiejskie i promuje bardzo smaczne potrawy regionalne na uroczystościach gminnych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna prowadzi niepubliczne przedszkole oraz świadczy usługi kulinarne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Stowarzyszenie "Edukreatywni" prowadzi Gimnazjum w Kamionnej i organizuje imprezy kulturalno - rozrywkowe dla mieszkańców nie tylko Kamionnej. Stowarzyszenie "Nasza Leszczyna" od września z powodzeniem prowadzi Niepubliczne Przedszkole w Leszczynie, jak również inicjuje imprezy kulturalno - rozrywkowe.
 Niezmiennie cieszy fakt, że w ubiegłym roku przedstawiciele naszej gminy odnieśli potrójny sukces na Festiwalu Rosołu w Gdowie" I miejsce w kategorii „profesjonaliści" zdobyła firma „ MAGI s. c. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka specjalizująca się w produkcji smacznych pierogów; II miejsce w kategorii „amatorów" zdobyły ,,Babciaki" z Trzciany. Ponadto ich rosół został wyróżniony „Anielskim Smakiem Rosołu". Wszystkim laureatom gratuluję i już dziś zapraszam na kolejny Festiwal, który odbędzie się w tym roku w Trzcianie.
 Spośród inwestycji realizowanych w 2015 roku należy wymienić: budowę sieci wodociągowej Łąkta Dolna - Półrolki, budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy szkole w Łąkcie Dolnej; budowa dróg Trzciana - Bębenek, Kamionna - Stara Droga; Łąkta Dolna - Nowa Wieś, Ujazd - Zyznówka; Rdzawa - Dudzic; Kamionna - Pod Bełdno; wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w Kamionnej i Rdzawie; remont ujęcia wody w Kamionnej; malowanie świetlicy w Trzcianie; remont 3 sal lekcyjnych w szkole w Leszczynie; przebudowa dróg powiatowych w Leszczynie i Kamionnej w ramach tzw. „Schetynówek"; oznakowanie nowych szlaków rowerowych ze środków LGD; wykonanie placu rekreacyjnego przy szkole w Leszczynie - projekt zrealizowany przez Szkolny Klub Sportowy; montaż 3 nowych wiat przystankowych w Leszczynie, Rdzawie i Kamionnej. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu ludzi i pomocy finansowej z zewnątrz. Wyrazy wdzięczności kieruję do Samorządu Województwa za wsparcie finansowe projektów realizowanych przez Gminę, jak również przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne. Dziękuję p. Wiesławowi Kukli - Radnemu Powiatu jak również Zarządowi Powiatu poprzedniej i obecnej kadencji za „Schetynówkę" w Leszczynie i Kamionnej. Wdzięczność kierujaj do Wojewody Małopolskiego za dotacje na remonty dróg jak również za finansowanie ŚDS i Ośrodka Wsparcia dla dzieci i seniorów. Dziękuję strażakom z PSP za pomoc w sytuacjach kryzysowych jak również porady w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dobrze układa się współpraca z Komisariatem Policji w Nowym Wiśniczu i KPP w Bochni. Dziękuję za czujność i działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów na terenie naszej gminy. Słowa wdzięczności kieruję do strażaków ochotników za ich gotowość niesienia pomocy potrzebującym niezależnie od pory roku czy dnia. Poprawa wyposażenia uzyskiwanego z różnych źródeł oraz wysokie umiejętności druhów powodują, że ochotnicy biorą udział w akcjach ratujących życie na równi ze służbami medycznymi. W ub. roku 2-krotnie strażacy z Trzciany i Kamionnej udzielali specjalistycznej pomocy w przypadkach zatrzymania akcji serca. Jeszcze raz dziękuję za poświęcenie i profesjonalizm. Dziękuję wszystkim Zarządom stowarzyszeń za inicjatywy obywatelskie i pomoc w wypełnianiu zadań Gminy. Szczeogólne słowa uznania kieruję do przedsiębiorców za ich inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym i tworzeniem nowych miejsc pracy oraz sponsorowanie uroczystości gminnych.
   Na początku ub. roku Rada Gminy przeznaczyła kwotę 20 tys. zł na pomoc dla rodziny, która ze względu na tragiczną śmierć ojca i męża znalazła się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli w tym p. Przewodniczącego Rady Gminy, kierownika referatu inwestycji UG i strażaków z OSP Trzciana i wielu przedsiębiorców z gminy i południowej części kraju udało się wybudować dom w stanie surowym zamkniętym z tynkami i instalacjami. Przewiduję, że jeżeli dalej będzie kontynuowana pomoc, to na lato rodzina zamieszka we własnym domu. Jestem przekonany, że jest to pozytywny przykład pomocy potrzebujących w Roku Miłosierdzia. Jeszcze raz chylę czoło przed wszystkimi darczyńcami.
 Na koniec pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, GOPS-u, bibliotek, świetlic i placówek oświatowych za sumienne wykonywanie pracy i inicjatywy zmierzające do podniesienia jakości życia naszych
mieszkańców.
 Na Nowy 2016 Rok wszystkim składam życzenia zdrowia, pozytywnej energii do działania oraz nadziei na lepsze dni, niezależnie od przekonań politycznych. Wszystkim nam życzę, aby zadania określone w planie rewitalizacji zostały w pełni zrealizowane. Do Siego Roku !