powiększ tekst A A A

środa 27.04.2016

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminna Świetlica w Trzcianie 28.04.2016r. godz  17.00

spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających także wyrażenie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022"

Trzciana, dnia 27.04.2016r.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TRZCIANA

Wójt Gminy Trzciana ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022".

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022"
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji wniosków i uwag odnośnie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022"

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 07.04.2016r. do dnia 07.05.2016r.
w formie:
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających także wyrażenie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022".
• W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Trzciana.
• Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciana na lata 2015-2022".
Spotkanie odbędzie się w: Gminna Świetlica w Trzcianie w dniu 28.04.2016r. o godz. 17.00.

2) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od dnia 07.04.2016r do dnia 07.05.2016r.

Wypełnione formularze można dostarczyć:
- drogą elektroniczna na adres: urzad@trzciana.pl
- drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302.
- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy.

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 07.04.2016r.
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzciana pod adresem http://www.trzciana.pl,
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcianie,
- w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z data wpływu przed dniem 07.04.2016r i po dniu 07.05.2016r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Pliki do pobrania:

Projekt GPR Cz. 1z3

Projekt GPR Cz. 2z3

Projekt GPR Cz. 3z3

Formularz konsultacyjny

Trzciana, dnia 01.04.2016r.