powiększ tekst A A A

poniedziałek 10.10.2011

Kategoria
Pozostałe informacje

SZKOLENIE Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW

W dniu 14 października 2011 roku, w godz. 16.00-19.00, w Zespole Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa 1) mieć będzie miejsce kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów tzw. Małych Projektów. To ważna informacja, albowiem jednym z lokalnych kryteriów wyboru jest uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu, w ciągu ostatnich 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia naboru. W programie tego szkolenia są następujące punkty: kawa powitalna, przedstawienie LCD, zapoznanie z zapisami LSR ważnymi z punktu widzenia procesu aplikacji o środki finansowe (cele. przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru, opis operacji); kto może być beneficjentem działania, kryteria dostępu; na jakie operacje można uzyskać wsparcie; koszty całkowite, kwalifikowalne, wartość wkładu niepieniężnego, omówienie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, załączniki, instrukcja); pytania i konsultacje.Ilość miejsc ograniczona.