powiększ tekst A A A

czwartek 20.04.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

XVIII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 20 kwietnia 2017 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie Ryszard Śliwa - Przewodniczący - zwołał XVIII Sesję Rady Gminy, na którą przybyli: 12 radnych, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście, w tym referujący zaplanowane punkty posiedzenia: Kierownik GOPS w Trzcianie - Elżbieta Burkowicz oraz Prezes Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy INTERcharrette sp. z o.o. i ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE - Stanisław Lis. To jego firma, na zlecenie Wójta Gminy Trzciana, opracowała Program Rewitalizacji Gminy Trzciana. Przyjęcie tego programu było jednym z punktów sesji.
 Proponowany porządek został na początku obrad poszerzony o przyjęcie kilku dodatkowych uchwał. Po przyjęciu poszerzonego porządku obrad radni wysłuchali informacji Wójta Józefa Nowaka o jego działalności w okresie międzysesyjnym. Oprócz spotkań przedświątecznych w ŚDS Rdzawa i Starostwie Powiatowym Wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w Ujeździe i Kierlikówce, wizji lokalnej na Potoku Saneckim. Gospodarz Gminy poinformował radnych o wynikach konkursu na dyrektorów szkół podstawowych w Łąkcie Dolnej (Paweł Łącki) i Kamionnej (Katarzyna Janiczek) oraz planowanym na ostatni weekend lipca Święcie Gminy (gwiazdami będą After Day i Krzysztof Krawczyk).
 Następnie radni wysłuchali treściwego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za 2016 rok, przedłożonego w komputerowej prezentacji przez kierowniczkę tej instytucji - Elżbietę Burkowicz. Ukazało ono ogrom pracy Ośrodka, precyzyjnie wskazało na źródła finansowania i wydatkowania poszczególnych kwot, omówiła wszystkie kierunki działalności GOPS-u, także te dodatkowe; zrealizowane projekty, a także plany na 2017 rok.
 Kolejne obszerne zagadnienie dotyczyło zmienionej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciana. Przedstawił go w zarysie jego autor - Stanisław Lis. Radni już wcześniej uczestniczyli w konferencji i posiedzeniach komisji poświęconych tej tematyce, wiec nie było dyskusji. Natomiast Wójt i Przewodniczący Rady podziękowali obojgu tj. Elżbiecie Burkowićz i Stanisławowi Lisowi za wykonaną pracę.
 Rada w podjętych uchwałach przyjęła sprawozdanie z działalności GOPS-U oraz Gminny Program Rewitalizacji. a w kolejnych zniosła zniosła ochronę nad pomnikiem przyrody - lipą w Parku Podworskim w Rdzawie (ze względu na zły stan zdrowotny drzewa, bezpowrotną utratę wartości przyrodniczej oraz stwarzane zagrożenie). Kolejne uchwały dotyczyły m. in. sprzedaży działki oraz zmian w planie odnowy wsi Leszczyna, Kamionna i Trzciana. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.
 Nieliczne tym razem interpelacje radnych i wnioski oraz podziękowania od sołtysów (dotyczyły głównie spraw dróg) oraz odpowiedzi Wójta na nie zakończyły wyjątkowo krótkie, bo tylko dwugodzinne obrady trzciańskiego samorządu.

                                                                          Zdjęcia, relacja i opracowanie: Tadeusz Olszewski