powiększ tekst A A A

środa 10.05.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

„Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ujazd-Stukus w km 0+000-0+180 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciana-Krawczyki w km 0+180-0+350".

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
3. Wykaz robót
4. Wykaz osób
5.1 Przebieg drogi na mapie: Ujazd- Stukus
5.2 Przebieg drogi na mapie: Trzciana-Krawczyki
6.1 Przedmiar robót: Ujazd- Stukus
6.2 Przedmiar robót: Trzciana- Krawczyki
7.  STWiOR

Trzciana, dnia 10.05.2017r.

 

Informacja o wyniku postępowania:

Plik do pobrania: Informacja o wyniku postępowania

Data ogłoszenia: Trzciana, dnia 22.05.2017r.

 

wprowadzający: A.B.