powiększ tekst A A A

środa 18.01.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Projekt POKL 6.2 „Mój Biznes – Mój Sukces 2"

moj_biznes_2

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Mój Biznes – Mój Sukces 2", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości w subregionie tarnowskim poprzez kompleksowe wsparcie – doradcze, szkoleniowe, finansowe – 75 osób, kobiet i mężczyzn z terenu powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub Miasta Tarnowa.
Realizacja projektu obejmuje: udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego; przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe.

Rekrutacja do ostatniej - V edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2" będzie prowadzona w dniach od 2 do 15 lutego 2012 r. w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2 w Tarnowie.

Bezpłatne spotkania informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie, zakresu wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej do projektu planowane są w dniach 26, 30 i 31 stycznia:
DĄBROWA TARNOWSKA, ul. Berka Joselewicza 5, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej- 26.01.2012r. (czwartek), godz. 11:00
BRZESKO, ul. Bartosza Głowackiego 51, Urząd Miejski w Brzesku - 30.01.2012r. (poniedziałek), godz. 10:00
TARNÓW, ul. Wałowa 5, GTW Project - 31.01.2012r. (wtorek), godz. 10:00
Zapraszamy do udziału w projekcie szczególnie pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
Tel./fax 14 656 38 98/99
e-mail: jolantamechla@gmail.com
www.fundacjatarnowskiego.pl