powiększ tekst A A A

poniedziałek 23.01.2012

Kategoria
Pozostałe informacje

WALNE ZEBRANIE OSP TRZCIANA

    Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie uchwałą z dnia 23.12.2011 przyjął harmonogram strażackich zebrań sprawozdawczych we wszystkich siedmiu jednostkach OSP z terenu gminy. Pierwsze z nich odbyło się już 7 stycznia 2012 roku w Rdzawie, drugie 14 stycznia w Leszczynie, trzecie 21 stycznia – w najstarszej jednostce OSP – w Trzcianie.
    Oprócz licznie przybyłych do Świetlicy, znajdującej się w remizie OSP w Trzcianie, członków tej jednostki – przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, sekretarz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni – Tadeusz Olszewski, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie – Józef Nowak i sekretarz tego zarządu Jerzy Dudek. Obecny był także Kapelan Strażaków Gminy Trzciana – ks. Władysław Midura oraz były sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.
     Na przewodniczącego zebrania członkowie OSP w Trzcianie wybrali swojego Prezesa – Krzysztofa Kąckiego, który sprawnie poprowadził całe zebranie. Minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego członka jednostki – druha Bogumiła Stawarza. Zebrani dokonali wybory komisji oraz przyjęli bez zastrzeżeń porządek obrad.
Zanim jednak rozpoczęła się jego realizacji uroczyste ślubowanie złożyło trzech młodych, nowoprzyjętych do OSP Trzciana druhów: Jakub Kącki, Paweł Judka, Patryk Bujak. Tekst roty czytał Naczelnik OSP Trzciana – druh Janusz Szczur.
    Syntetyczne sprawozdanie z działalności jednostki w 2011 roku przedstawił Prezes Zarządu OSP Trzciana – druh Krzysztof Kącki (jego pełna treść poniżej). Uzupełnieniem tego sprawozdania była informacja o działalności drużyn młodzieżowych, złożona przez ich opiekuna – druha Stanisława Gutowskiego oraz sprawozdanie finansowe, przedłożone przez skarbnika – druha Romana Bujaka. Z kolei druh Mirosław Mordarski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
     Kolejny materiał przedstawiony do dyskusji – to plan działań OSP Trzciana na 2012 rok. Jest to program ambitny i wymagający dużych nakładów finansowych. Zawieram. In. takie plany jak zakup nowego średniego samochodu pożarniczego, zakup agregatu prądotwórczego średniej mocy i innego, drobniejszego sprzętu oraz umundurowania. To, co udało się pozyskać w roku poprzednim zaprezentowane było na wystawce, która się szyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza młodszych członków tej jednostki. Dalsze plany to także remont kuchni i pomieszczeń garażowych oraz liczne szkolenia.
    W dyskusji głoś zabrali najpierw goście. Pod wrażeniem dużej ilości młodych ludzi w strażackich szeregach tej jednostki był Komendant Gminny PSP Krzysztof Kokoszka. Pogratulował jednostce sukcesów, sprawnego działania. Dużo mówił o aparatach powietrznych, kosztach ich utrzymania, a także o szkoleniach czekających strażaków. Za współpracę z parafią i współudział w uroczystościach religijnych dziękował ks. kapelan Władysław Midura. O zjeździe powiatowym i planach pracy na najbliższą kadencję, a także konieczności aktywnej pracy w MDP mówił druh Tadeusz Olszewski. Zaproponował zgłoszenie kogoś z druhów do udziału w Plebiscycie na Najpopularniejszego Strażaka Regionu, organizowanego przez „Dziennik Polski" oraz zachęcał do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego. Prezes Zarządu oddziału Gminnego i jednocześnie Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak uznał miniony rok za spokojny. Przypomniał, że rok 2012 będzie dla Trzciany rokiem obchodów 750 - lecia parafii i miejscowości i strażacy na pewno włączą się w organizację tych obchodów. Podał informacje w sprawie starań o zakup nowego samochodu. Prosił strażacka młodzież o roztropność i odpowiedzialność. Eugeniusz Burek przypomniał o przeprowadzonej przez strażaków akcji rozdawania odblasków i zaapelował, aby teraz sprawdzić, czy dzieci i młodzież je noszą. Jerzy Dudek podziękował za zaproszenie, ciele słowa pod jego adresem, poruszył temat nowych wymagań wobec kierowców w OSP oraz zakupu oprogramowania komputerowego do prowadzenia dokumentacji w jednostkach OSP. Komendant Gminny Stanisław Piasecki podziękował druhom za współpracę i podobnie, jak poprzedni mówcy złożył strażakom życzenia pełnej realizacji planów.
    Potem jeszcze Wójt oraz Komendant Powiatowy PSP odpowiadali na pytania strażaków, które dotyczyły m. in. łączności i szkoleń.
    34 biorących udział w zebraniu członków OSP Trzciana przyjęło wymagane statutem uchwały, w tym o udzieleniu zarządowi absolutorium, o przyjęciu sprawozdań i planu pracy oraz planu finansowego na 2012 rok, ustaleniu wysokości składki członkowskiej.

Sprawozdanie z działalności OSP Trzciana w roku 2011

   Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy 40 członków czynnych, 7 członków honorowych, 20 członków MDP. W okresie sprawozdawczym przybyło 5 druhów, 2 druhów przeszło w stan spoczynku zostali członkami honorowymi. Niestety na wieczną służbę odszedł druh Bogumił Stawarz.
    W 2011roku wyjeżdżaliśmy 15 razy: 7 razy do wypadków i kolizji, 3 razy do pożaru w tym 1 raz poza teren gminy (do Królówki), 4 razy do innych zdarzeń, takich jak pompowanie studni , usuwanie powalonych drzew, wycinanie drzew nadgryzionych przez bobry. Ponadto zabezpieczaliśmy trasę wyścigu kolarskiego którego trasa przebiegała przez naszą gminę.
   Od kilku lat wzrasta w naszej jednostce liczba wyjazdów do wypadków. W minionym roku kilka z nich było dosyć poważnych, m. in. dachowanie samochodu pod kościołem w Trzcianie, dachowanie w Łąkcie Dolnej, wywrotka ciągnika w Łąkcie Dolnej. Na godną wyróżnienia zasługuje sprawność i szybkość działania druhów podczas wypadków. Ze względu na odległość od siedziby JRG Bochni w tym przypadku to nasze szybkie, zdecydowane działania mogą przynieść natychmiastową pomoc poszkodowanym. Często na miejsce zdarzenia przybywamy także przed pogotowiem ratunkowym i to my pierwsi musimy udzielać poszkodowanym pomocy przedmedycznej. Dlatego bardzo ucieszył nas fakt zakupu zestawu PSP R-1, który pozwoli nam działać jeszcze bardziej profesjonalnie.
    Po obfitych wiosennych opadach nastało suche lato i jesień dotkliwym problemem okazał się brak wody. Wychodząc tym problemom naprzeciw przeprowadziliśmy akcję dowożenia wody do celów gospodarczych szczególnie osobom starszym i samotnym, łącznie 12 razy. Myślę że dokończenie wodociągowania gminy pozwoli w niedługim czasie rozwiązać ten problem.
    Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendanta Gminnego. Ćwiczenia odbywały się na terenie lasu w Kierlikówce. Ćwiczyliśmy gaszenie obszarów leśnych i dostarczanie wody na duże odległości.
W ciąg u minionego roku jeden z druhów z naszej jednostki ukończył kurs strażaka - ratownika.
Potrzeby szkolenia są dużo większe, jednak nie wszyscy druhowi mogą pogodzić pracę zawodową z terminami szkoleń.
W 2011 roku mieliśmy dwie kontrole przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Bochni. Dotyczyły one sprawności posiadanego przez nas sprzętu, posiadanych uprawnień, szkoleń, badań lekarskich, prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz sprawności bojowej. Wyniki tych kontroli były pozytywne.
    Byliśmy współorganizatorami eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie gminy Trzciana. Laureaci eliminacji gminnych zajęli czołowe miejsca na turnieju powiatowym. Drużyny dziewcząt i chłopców startowały w IV Powiatowym Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z Powiatu Bocheńskiego. Jedna z dziewcząt przebywała na obozie szkoleniowym MDP w Rewalu, troje w zlocie młodzieżowych drużyn pożarniczych w w Sankt Wendeler Land nad jeziorem Bostal w Niemczech. Jednostka brała udział w konkursie na najlepsza OSP w województwie małopolskim. Zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie i reprezentowaliśmy powiat na szczeblu wojewódzkim.
    Wykonaliśmy szereg prac na rzecz lokalnej społeczności, między innym: udrażnianie kanalizacji ściekowej, udrażnianie przepustów podczas budowy chodników w Trzcianie - Rynku i na Działach , czyszczenie pasa drogowego podczas budowy tych chodników. Udrażnialiśmy kanalizację w budynkach szkoły. Wypompowano również kilka studni.
Podczas przekazania zestawu ratownictwa przedmedycznego OSP R-0 ufundowanego przez Kasę Ubezpieczenia Rolniczego przeprowadzone zostało przez druhów z naszej jednostki szkolenie z zakresu ochrony ppoż. i pokaz ratownictwa dla mieszkańców gminy obecnych na tym spotkaniu. Tradycyjnie współorganizowaliśmy z Urzędem Gminy uroczystość Święta Gminy. Jednak w ubiegłym roku pogoda nie była zbyt łaskawa i padał chwilami był to rzęsisty deszcz. Poniesione koszty przez nas nie zwróciły się. Była to dla nas dotkliwa strata ponieważ pieniądze zarobione na tej imprezie przeznaczaliśmy na wyposażenie naszej jednostki.
    Podczytując tradycję naszych dziadków pełniliśmy wartę honorową przy Grobie Pańskim, zabezpieczaliśmy trasę procesji Bożego Ciała pełniąc również honorową asystę w orszaku procesyjnym, asystowaliśmy w procesji odpustowej. Delegacje naszych strażaków uczestniczyły w Nabożeństwie Różańcowym w Bochni i w spotkaniu opłatkowym w Kurii Tarnowskiej. Strażacy uczestniczyli w nabożeństwie z okazji dnia strażaka i wspominali na mszy zadusznej swoich zmarłych poprzedników. W maju strażacy witali na granicy parafii księdza prymicjanta Macieja Mroczka który urodził się i spędził wczesne dzieciństwo w naszej parafii a następnie asystowali w mszy prymicyjnej którą odprawił w naszym kościele.
    W trakcie minionego roku strażacy przeprowadzili szereg prac remontowych zarówno przy budynku remizy jak i posiadanych przez nas samochodów i sprzętu pożarniczego. Do najważniejszych remontów należą: wymiana okablowania syreny elektronicznej uszkodzonej przez piorun, dzięki czemu zaoszczędzone zostało kilkaset złotych. W pracach tych uczestniczyli druhowie: Grabowski Andrzej, Szczur Janusz, Krzysiek Tadeusz, Bujak Roman, Satała Jan, Cempura Henryk,Krzysztof Kącki. Remont instalacji kanalizacyjnej który wykonał druh Szczur Janusz. Remont zawieszenia wciągarki i orurowania przy Fiacie Ducato , które urwało się wraz z belką podczytującą chłodnicę i silnik. Wartość remontu ok. 2000 zł. W pracach uczestniczyli druhowie Judka Marek, Gutowski Stanisław, Grabowski Andrzej, Gutowski Daniel, Bujak Roman,Kącki Krzysztof. Remont samochodu wykonany został nieodpłatnie w warsztacie druha Stanisława Gutowskiego.
     Szczególne podziękowania należą się też gospodarzowi jednostki druhowi Markowi Judce, który pieczołowicie dba sprawność i czystość posiadanego przez nas sprzętu wciągając w te prace swoich synów. Dziękuję również młodszym druhom Karolowi Judce, Marcinowi Bębenkowi, Krzysztofowi i Grzegorzowi Łukasikom, Danielowi i Pawłowi Kąckim za aktywne włączanie się w prace porządkowe prowadzone w naszej remizie.
    Wszystkie te prace, spotkania to nie tylko efekt finansowy, ale pozwalają nam się skonsolidować, zapoznać, zaprzyjaźnić. Poznajemy sprzęt który używamy. Wiemy że w sytuacjach kryzysowych możemy na siebie liczyć, stajemy się jednostka coraz bardziej sprawną i mobilna. Ze środków własnych zakupiono: 5 kompletnych mundurów galowych, 5 czapek wyjściowych, 3 koszule wyjściowe, 3 kominiarki, 1 parę butów specjalnych, sznury i pasy galowe. Ze środków Urzędu Gminy dopłacono do zestawu PSP R-1, stojak i klucz hydrantowy. Ze środków Komendy Głównej PSP (KRSG) zakupiono: 3 pary butów specjalnych, 1 kominiarkę, 2 aparaty powietrzne, 2 ubrania specjalne, 2 pary rękawic specjalnych, 1 ubrania koszarowe, zestaw PSP R-1. Z Kasy Ubezpieczeń Rolniczych otrzymaliśmy nieodpłatnie walizkę pomocy przedmedycznej OSP R – 0.
    W planach zakupów na ten rok znajdują się następujące inwestycje: sfinalizowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, zakup agregatu prądotwórczego o mocy 7 kV, zakupu drabiny, remontu samochodu Fiat Ducato, doposażenie samochodu Slrt w sprzęt ratowniczy, dalsze zakupy wyposażenia osobistego strażaków, zakup ubrań koszarowych, zakup myjki wysokociśnieniowej.
    Ponadto dzisiaj powinniśmy omówić sprawę remontu kuchni, możliwości pozyskania środków na rozbudowę budynku remizy, a w szczególności boksów garażowych, sprawę podnoszenie kwalifikacji naszej jednostki (kursy, szkolenia).
    Na koniec pragnę jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim druhom, tym których już wymieniłem i tym których nie wymieniłem. Każdy z was swoją prasą, postawą dołożył swoją część do budowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.
Za finansowanie pomoc logistyczną i pomoc w prowadzeniu dokumentacji jednostce samorządu terytorialnego składam podziękowania na ręce Wójta Gminy. Radnym i sołtysowi dziękuję za wspieranie naszych działań na forum rady gminy. Komendantowi gminnemu dziękuję za dobrą współpracę i zrozumienie podejmowanych przez nasz działań. Na ręceKomendanta PSP w Bochni składam podziękowanie za wzorową współpracę z Komendą, jak i Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Bochni.

Zdjęcia z zebrania +> w galerii.