powiększ tekst A A A

czwartek 02.02.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Stop Przemocy!

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie

jako realizatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Trzciana.

Stop Przemocy!

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/205/10 Rady Gminy Trzciana w dniu 12.11.2010r. uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 r. Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, co stanowi załącznik do Uchwały Nr III/12/10 , który określa skład zespołu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Trzciana wchodzą przedstawiciele różnych instytucji tj:

1. Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,

2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Przedstawiciel Policji,

4. Przedstawiciel Oświaty,

5. Przedstawiciel Ochrony Zdrowia,

6. Kurator Sądowy .

Celem działania Zespołu jest usprawnienie przepływu informacji a także odpowiednie szybkie działanie całego środowiska oraz instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg!

Jeżeli doznajesz przemocy należy powiadomić: Policję w Bochni lub w Trzcianie, Prokuraturę w Bochni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

32-733 Trzciana 248

Tel. 14 613-60-02

Posterunek Policji w Trzcianie

32-733 Trzciana

Tel. 14 613-63-07

Tel. 997 lub 112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego został utworzony Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, który znajduje się w tym samym budynku co siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.

W punkcje konsultacyjnym dyżur pełnią:

Psycholog, pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach od 13 - 15 Pracownicy socjalni pełnią dyżur :

- w każdy poniedziałek w godzinach od 10-13

- w czwartek w godzinach 13-15

- w piątek w godzinach 13 - 15