powiększ tekst A A A

poniedziałek 13.02.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Konkurs fotograficzny "Dolina Raby w obiektywie"

Konkurs fotograficzny "Dolina Raby w
obiektywie".

Konkurs skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Biskupice,
Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina. Mogą w nim wziąć
udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Osoby
niepełnoletnie przedstawiają dodatkowo w karcie zgłoszenia zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

Przedmiotem konkursu są zdjęcia (prace) realizujące cele i założenia
programowe konkursu, na których mogą być uwiecznione wyłącznie
krajobrazy z obszaru działania LGD tj. Gmina Biskupice, Gmina Gdów,
Gmina Łapanów, Gmina Trzciana, Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina
Żegocina. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

http://trzciana.pl/pliki-do-pobrania.html