powiększ tekst A A A

wtorek 13.03.2012

Kategoria
Pozostałe informacje

STRAŻACY SIĘ SZKOLĄ

   Wiele osób strażaków kojarzy tylko z udziałem w akcjach ratowniczych. Tylko zainteresowani wiedzą, że strażacka służba to coś więcej i na dodatek to coś zajmuje więcej czasu niż działania ratownicze. Mowa o szkoleniach, kursach i ćwiczeniach. Nowoczesny sprzęt, którym dysponują już strażacy - ochotnicy, coraz to większy zakres różnego rodzaju zagrożeń oraz ustanowione przepisy nakładają na strażaków - ochotników obowiązek odbycia kursów. 
    Tym pierwszym elementem szkolenia, z którym styka się każdy strażak pragnący brać udział w akcjach ratowniczych, jest jednoetapowe szkolenie strażaka - ratownika OSP, które trwa ponad 100 godzin. Szkolenie to w zakresie teoretycznym odbywać się będzie w oparciu o internetową platformę szkoleniową (http://moodle.straz.krakow.pl). Są także zajęcia praktyczne, a wszystko kończy się egzaminem końcowym (teoretycznym i praktycznym).
    Na prośbę strażaków z Gminy Trzciana część zajęć Komenda Powiatowa PSP w Bochni zorganizowała na miejscu. Tu w Wiosce Internetowej strażacy będą mogli szkolić się w systemie internetowym, tu odbywa się szkolenie z zakresu BHP. Rozpoczęte 10 marca 2012 roku szkolenie trwać będzie do 15 kwietnia, a zajęcia odbywać się będą w weekendy. Kierownikiem tego kursu został asp. Paweł Jajecznica. Tę formę szkolenia chce ukończyć aż 45 strażaków z terenu Gminy Trzciana (6 z OSP w Kierlikówce, 5 - OSP Rdzawa, 7 - OSP Kamionna, 6 - OSP Ujazd, 8 - OSP Trzciana, 6 - OSP Łąkta Dolna i 7 - OSP Leszczyna). 
    W pierwszym dniu zajęć szkolenie z zakresu BHP poprowadził w świetlicy remizy OSO w Trzcianie kpt. Witold Sajak. Uczestnicy szkolenia zostali także zapoznani z internetową platformą szkoleniową, założyli sobie konta i będą w wolnym czasie szkolić się sami. Wszystko zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
     Dopiero po zdaniu egzaminów strażacy będą mogli brać czynny udział w akcjach ratowniczych. Przypominamy, że naczelnik OSP lub jego zastępca może brać do udziału w działaniach ratowniczych tylko tych druhów, którzy: 1. Ukończyli minimum jednoetapowe szkolenie (właśnie takie, które się w Trzcianie), są w wieku od 18 do 65 lat, mają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni. Koszty szkolenia, badań i ubezpieczenia ponosi samorząd gminny.