powiększ tekst A A A

wtorek 30.05.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OD CZERWCA ROZPOCZNĄ SIĘ KONTROLE SZCZELNOŚCI SZAMB I WYWOZU NIECZYSTOŚCI

Urząd Gminy w Trzcianie przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm. ) właściciel nieruchomości ma obowiązek m.in. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) oraz do regularnego opróżniania tego zbiornika lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Mieszkańcy, zlecając usługę wywozu szamba powinni korzystać z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obszarze Gminy Trzciana oraz każdorazowo domagać się dowodu potwierdzającego wywóz.

Zgodnie z prawem, gmina zobligowana jest do przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Niedopuszczalne jest bowiem wylewanie nieczystości ciekłych do gruntu (na pola, do własnych ogrodów itp.) Kontrola rozpocznie się od miesiąca czerwca 2017r.

wprowadzający: AB