powiększ tekst A A A

piątek 09.06.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Bochni

       ZAPRASZAMY na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020

12 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program spotkania przewiduje następujące moduły tematyczne:

10:00 -11.15 - Obszary i formy wsparcia przedsiębiorczości w RPO WM 2014-2020;
W tym projekty B+R, infrastruktura B+R, bony na innowacje, ekspansja na rynki zagraniczne, wdrożenia wyników prac badawczych, wzrost znaczenia instrumentów finansowych, eko-przedsiębiorstwa

11:15-11:30 - Przerwa

11:30—12:30 - Obszary wsparcia dla NGO z RPO WM

12:30-13:00 Prezentacja oferty LGD Dolina Raby i EO.Cenoma

 

Materiał nadesłany: Starostwo Powiatowe w Bochni

Wprowadzenie: M.R.