powiększ tekst A A A

wtorek 13.06.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

RUSZA REALIZACJA PROJEKTU SOCJALNEGO

Rusza realizacja projektu socjalnego

„Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+"


„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego,
czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,
a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.
Jak w końcowej partii wielkiej symfonii,
te wielkie tematy współbrzmią potężnie."
Jan Paweł II


„Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+"- rozpoczyna się realizacja projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej.

Podjęcie realizacji zadań jest możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu będą podejmowane działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnych, zdrowotnym i duchowym oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA.

W planowanych działaniach chcielibyśmy zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które mają utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego, dlatego też działania obejmują Moduł zdrowie i edukacja.

Z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie w trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców od miesiąca czerwca 2017r. rozpocznie się akcja dystrybucji KOPERT ŻYCIA. Będzie to polegało na umieszczeniu najważniejszych informacji o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach w specjalnie oznaczonej kopercie, która będzie dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora. Chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu gminy Trzciana, a to pomoże ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w "Kopercie Życia" niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy.

Dopełnieniem działań będzie wyjazd o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym, podczas których zaplanowano zajęcia m.in. z duchownym czy psychologiem. Wybór specjalistów na wyjazd będzie dokonywany w oparciu o indywidualne potrzeby seniorów.

Projekt ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy uczestników projektu, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, zwiększenia dostępu do różnych specjalistów, jak i kształcenia nieformalnego, a to z kolei wpłynie na wzrost samooceny osób biorących udział w projekcie oraz poprawi jakość ich życia.

Udział w projekcie jest bezpłatny, już teraz zapraszamy wszystkich Seniorów zamieszkujących Gminę Trzciana w wieku 55 lat i więcej do złożenia deklaracji Uczestnictwa w projekcie poprzez kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji nt. realizowanego projektu socjalnego udziela pracownik socjalny Joanna Burda pod nr telefonu: 146136002,146116256 w godzinach pracy Ośrodka lub
emailowo: gops.trzciana@gmail.com

O PRZEBIEGU PROJEKTU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ PAŃSTWA NA BIEŻĄCO!

PROJEKT TRWA DO KOŃCA 2017r.