powiększ tekst A A A

środa 14.06.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

TRWAJĄ REMONTY DRÓG GMINNYCH

Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Trzciana, że trwają obecnie remonty dwóch dróg gminnych: Trzciana-Krawczyki i Ujazd-Stukus. Prace realizowane są równolegle na obu drogach.

Zadanie wykonywane przez naszą gminę nosi nazwę: „Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ujazd-Stukus w km 0+000-0+180 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciana-Krawczyki w km 0+180-0+350".

Remont każdej z dróg polega na wyprofilowaniu uszkodzonej nawierzchni, utwardzeniu nawierzchni kruszywem tłuczniowym, ułożeniu masy mineralno-asfaltowej i umocnieniu poboczy kruszywem naturalnym.

Wykonanie remontów jest możliwe dzięki uzyskanej przez gminę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kwota dotacji wyniesie 35 908,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 84 tys. złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Trzciana.

Prace wykonuje firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa. Firma wygrała przetarg przeprowadzony przez gminę w maju br. Termin realizacji zamówienia upływa 30 czerwca 2017r.

Pod koniec maja 2017r. Gmina Trzciana złożyła do Urzędu Marszałkowskiego WM wniosek na remont kolejnych dwóch dróg gminnych: Rdzawa-Brzeziny i Leszczyna-Wielka Góra. Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i będziemy mogli zrealizować te kolejne dwa zadania.

wprowadzający: A.B.