powiększ tekst A A A

środa 21.06.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

       Podczas XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017r. radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/166/17 Rady Gminy Trzciana stawki przedstawiają się następująco:

WODA:

 I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej:
 cena 3,65 zł za 1m³ wody + VAT.

 II grupa taryfowa - pozostali odbiorcy oraz woda pobierana z hydrantów:
 cena 6,40 zł za 1m³ wody + VAT.

Miesięczna opłata stała od każdego odbiorcy wody podłączonego do sieci wodociągowej -  6,50 zł + VAT

ŚCIEKI:

I grupa taryfowa – ścieki spławialne od gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej:
cena 3,90 zł za 1m³ ścieków + VAT.

II grupa taryfowa – ścieki spławialne od pozostałych dostawców:
cena 6,00 zł za 1m³ ścieków + VAT.

III grupa taryfowa – ścieki spławialne i dowożone przemysłowe:
cena 13,00 zł za 1m³ ścieków + VAT.

IV grupa taryfowa – pozostałe ścieki dowożone:
cena 3,90 zł za 1m³ ścieków + VAT.

Miesięczna opłata stała od każdego dostawcy ścieków spławialnych -  5,00 zł + VAT.

Podane powyżej ceny za wodę i scieki obowiązywać będą od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

 

Wprowadzenie: M.R.