powiększ tekst A A A

czwartek 06.07.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZYŁY SIĘ REMONTY DRÓG GMINNYCH: UJAZD-STUKUS, TRZCIANA-KRAWCZYKI

We wtorek 4 lipca 2017r. odebrano dwie gminne inwestycje, tj. remonty dróg gminnych: Trzciana-Krawczyki i Ujazd-Stukus.

Zadanie wykonane przez naszą gminę nosi nazwę: „Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ujazd-Stukus w km 0+000-0+180 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciana-Krawczyki w km 0+180-0+350".

Remont każdej z dróg polegał na wyprofilowaniu uszkodzonej nawierzchni, utwardzeniu nawierzchni kruszywem tłuczniowym, ułożeniu masy mineralno-asfaltowej i umocnieniu poboczy kruszywem naturalnym.

Wykonanie remontów było możliwe dzięki uzyskanej przez gminę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kwota dotacji wynosi 35 908,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 84 tys. złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Trzciana.

Prace wykonała firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa. Firma wygrała przetarg przeprowadzony przez gminę w maju br.

Jak już Państwa informowaliśmy, pod koniec maja 2017r. Gmina Trzciana złożyła do Urzędu Marszałkowskiego WM wniosek na remont kolejnych dwóch dróg gminnych: Rdzawa-Brzeziny i Leszczyna-Wielka Góra. Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i będziemy mogli zrealizować te kolejne dwa zadania.

Poniżej przedstawiamy efekty wykonanych prac, kolejno na drogach: Trzciana-Krawczyki i Ujazd-Stukus.

wprowadzający: A.B.