powiększ tekst A A A

czwartek 06.07.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAKAZ UŻYWANIA BRONI

       Publikujemy otrzymane rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Są związane z organizacją w Krakowie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. 829, z2014r. poz. 295,z2015r. poz. 1505 orazz20I6r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:
§ I. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanic rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

  1. na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r.;
  2. na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.;
  3. na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Blaszczak

 

Materiał nadesłany: Koło Łowieckie LAS w Kłaju

Wprowadzenie: M.R.