powiększ tekst A A A

czwartek 13.07.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 310 W LESZCZYNIE

       W ramach nadzoru nad obiektami zabytkowymi z okresu I Wojny Światowej, jeszcze w 2016r. Gmina Trzciana złożyła wniosek o środki z budżetu Wojewody Małopolskiego na remont cmentarzy wojennych.
       2 czerwca 2017r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał porozumienie z Wojewodą Małopolskim- Józefem Pilchem w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzciana. Zgodnie z porozumieniem, nasza gmina otrzymała dotację celową w wysokości 158.000,00 zł przeznaczoną na remont cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie.
       Cmentarz położony jest na prawo (na północ) od drogi Muchówka - Łapanów, w otoczeniu lasu, w odległości ok. 200 m od kościoła w Leszczynie. Wspaniale wkomponowany w zalesione wzgórze obiekt został zbudowany na planie prostokąta, do którego z trzech stron przylegają półkola. Powierzchnia cmentarza wynosi 2,5 tys. m2. Centralnym elementem nekropolii jest okrągła, kamienna kaplica z dwoma symetrycznymi przedsionkami, nakryta stożkowym, drewnianym gontem. Wejście przez bramę zamkniętą półokrągłym łukiem i stalową furtką z prętów.
Cmentarz wojenny nr 310 skupia 6 grobów pojedynczych oraz 129 mogił zbiorowych, w których spoczywają ciała 860 wojskowych. Na cmentarzu spoczywa 600 żołnierzy armii rosyjskiej, 117 austriackiej oraz 143 niemieckiej, którzy zginęli w dniach 5-10 grudnia 1914 roku w wyniku walk operacji limanowsko - łapanowskiej, rozgrywających się na okolicznych terenach.
       W związku z otrzymaniem przez gminę dotacji na remont cmentarza, w czerwcu 2017r. przeprowadzony został przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. - NOWAK Tomasz Nowak 32-732 Kamionna 128. Wartość zadania opiewa na kwotę 147.956,78 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca i lada dzień rozpoczną się planowane prace remontowe.
Zadanie to obejmie naprawę kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie poprzez wzmocnienie i naprawę muru, naprawę nakryw muru oraz oczyszczenie i hydrofobizację muru z kamienia. Wykonana zostanie także renowacja pokrycia kaplicy cmentarnej. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu 2017r.
       Będziemy państwa informować o postępie prac oraz oczywiście pokażemy efekt finalny.     

wprowadzający: A.B.