powiększ tekst A A A

piątek 21.07.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW

W związku z licznymi sygnałami firmy „Traszkan", odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana, przypominamy mieszkańcom o obowiązku starannej segregacji odpadów.

Firma „Traszkan" przeprowadziła wyrywkową kontrolę segregacji odpadów, z kórej wynika, że niektórzy mieszkańcy nie prowadzą poprawnej segregacji odpadów. Firma przypomina, że w przypadku, gdy zauważy nieprawidłową segregację, nie odbiera worków, tylko pozostawia je na posesji właściciela. W przypadku, gdy sytuacja będzie się powtarzała opłata śmieciowa będzie naliczana jak za odpody niesegregowane.

Przypominamy mieszkańcom, że na każdym worku na śmieci jest przedstawiona informacja, jakiego rodzaju odpady należy do niego wrzucać.

Dodatkowo przekazujemy Państwu do pobrania ulotkę informującą o sposobie segregacji odpadów: ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW

wprowadzający: A.B.