powiększ tekst A A A

poniedziałek 24.07.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

PODWÓJNE ŚWIĘTO OSP W KAMIONNEJ

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej została założona w 1942 roku przez 21 mężczyzn - mieszkańców tej wioski. 22 lipca 2017 roku, a więc 75 lat później z Kamionnej, przed budynkiem nowej szkoły, zorganizowane zostały uroczyste obchody jubileuszowe, połączone z oficjalnym włączeniem straży - Jubilatki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
 Na te podwójną uroczystość przybyło wielu dostojnych gości oraz aktyw społeczny wsi. Całą uroczystość, poprowadzoną przez kapitana Mateusza Satołę z PSP w Bochni oraz spikera uroczystości Jerzego Dudka z ZOG ZOSP RP w Trzcianie, uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, prowadzona przez kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa. 
 Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przed Świetlicą w Kamionnej, po czym prowadzony przez orkiestrę strażacki pododdział złożony z pocztu flagowego, pocztów sztandarowych oraz strażaków z wszystkich jednostek OSP Gminy Trzciana i zaproszonych sąsiadów z OSP Nowe Rybie, przemaszerował na przyszkolny plac - zasadnicze miejsce uroczystości.
 Po meldunku złożonym mł. bryg. Pawłowi Sejmejowi - Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, przeglądzie pododdziałów, wciągnięciu flagi państwowej na maszt, uczestników uroczystości powitał i gości przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Józef Nowak. Następnie strażak z OSP Kamionna - Mateusz Mucha przeczytał historię jednostki, przedstawiając najważniejsze wydarzenia z jej dziejów. On też odczytał Decyzję Komendanta Głównego PSP Nr VI/175 KSRG z dnia 30 listopada 2016 roku o włączeniu z dniem 1 grudnia 2016 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej, gmina Trzciana do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do dnia 30 kwietnia 2021 roku. W dniu 7 września 2016 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st.bryg. Krzysztof Kokoszka zawarł porozumienie z Wójtem Gminy Trzciana Panem Józefem Nowakiem oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kamionnej reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP Pana Stanisława Anielskiego oraz Naczelnika OSP Pana Tomasza Anielskiego dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Dokument Prezesowi Zarządu OSP w Kamionnej Stanisławowi Anielskiemu przekazał mł. bryg. Paweł Sejmej.
 Kolejna część uroczystości to wręczenie odznaczeń. Najpierw Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"  odznaczona została jednostka. Medal na sztandarze OSP Kamionna przypiął Kazimierz Sady - członek Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP. Asystowali: st. bryg. Krzysztof Kokoszka i Józef Nowak.Po odczytaniu kolejnych uchwał odznaczeni zostali: Złotym Medalem za Zasługi d!u Pożarnictwa: Stanisław Stafiński i Stanisław Furtak, srebrnym - Piotr Legień, brązowym Witold Rosiek. Odznaczenia wręczał Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w asyście st. bryg. Krzysztofa Kokoszki - Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jana Kuliga oraz Józefa Nowaka Wójta Gminy Trzciana - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Natomiast odznakę Wzorowy Strażak wręczono druhom: Kasiński Daniel, Kubacki Paweł, Maciejasz Daniel.
 Następnie Wójt Gminy Trzciana wręczył Prezesowi OSP Kamionna specjalny, okolicznościowy dyplom z podziękowaniami dla całej jednostki. Uroczystość stała się okazją do tego, aby Zarząd jednostki podziękował okolicznościowymi dyplomami gratulacyjnymi zasłużonym druhom seniorom. Wręczyli je: Wójt Józef Nowak w asyście Prezesa Stanisława Anielskiego następującym druhom: Franciszkowi Dudziakowi, Stanisławowi Furtakowi, Tadeuszowi Łapczyńskiemu, Grzegorzowi Furtakowi i Andrzejowi Dudziakowi. 
 W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękowania złożył druh Piotr Legień, a następnie ksiądz proboszcz z Kamionnej Jerzy Jawor dokonał pobłogosławienia jednostki. Zmówiono także krótka modlitwę za zmarłych strażaków tej jednostki. 
 W dalszej części tej uroczystości przemawiali goście. Jako pierwszy mł. bryg. Paweł Sejmej, który przekazała list gratulacyjny od Małopolskiego Komendanta PSP - st. bryg. Stanisława Nowaka, po nim Kazimierz Sady, który oprócz gratulacji i życzeń przypomniał zasługi zmarłego w 2001 roku wieloletniego komendanta tej jednostki - Pawła Anielskiego. Natomiast Wicestarosta Józef Mroczek, przypomniał, że bycie strażakiem, to nie tylko zaszczyty i parady oraz złożył gratulacje i życzenia. Reprezentujący Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Jan Kulig  odczytał list gratulacyjny od Prezesa Zarządu OSP ZOSP RP w Bochni Druha Ludwika Węgrzyna.
 Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, końcowym meldunku i rozwiązaniu szyków uczestnicy uroczystości udali się do sali gimnastycznej szkoły na strażacki poczęstunek. 
 Ale nie wszyscy druhowie mogli cieszyć się z radosnego święta, gdyż Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP Trzciana i OSP Kamionna zostały alarmowo wezwane do akcji ratowniczej w kamieńskim lesie, gdzie traktor przygniótł jednego z mieszkańców wsi. Tak, jak w życiu się zdarza, radość wymieszała się ze smutkiem, gdyż nie zdołano uratować człowieka. W takiej to atmosferze w historii OSP w Kamionnej zapisały się kolejne ważne wydarzenia.

                                                  Relacja, film, zdjęcia, opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Fotogaleria >>>
Relacja wideo >>>