powiększ tekst A A A

wtorek 08.08.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

BĘDZIE KOLEJNA ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI- GMINA OTRZYMA DOFINANSOWANIE Z UE

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, Gmina Trzciana złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej gminie. W przypadku środków przyznanych nam z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (więcej informacji o tej inwestycji tutaj: http://www.trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/3333.html) jesteśmy obecnie na etapie procedury przetargowej.

Miło nam przekazać kolejną radosną nowinę. Otóż 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1240/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 31 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 170 544 537,88 zł.

Wśród 9 gmin z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanie otrzymała Gmina Trzciana. Wartość naszego projektu pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodnio-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana" opiewa na kwotę prawie 4 900 000,- zł, w tym kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniesie ponad 3 400 000,- zł. Program ten z założenia umożliwia realizację inwestycji na terenie, gdzie jest już istniejąca sieć kanalizacyjna lub budowę jednocześnie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na tym samym odcinku. Zgodnie z tymi założeniami projekt przewiduje budowę ponad 8 km sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana i Leszczyna, ponad 9 km w ciągu Trzciana- Łąkta Dolna, a także prawie 6 km sieci wodociągowej oraz ok 1,5 km sieci kanalizacyjnej w przysiółku Trzciana- Libichowa.

Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2017-2019. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować na każdym etapie realizacji tego zadania.

wprowadzający: A.B.