powiększ tekst A A A

środa 09.08.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

DZIŚ DRUGIE SPOTKANIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Przypominamy o drugim spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne jako źródło korzyści, oszczędności dla każdego gospodarstwa.

Wszystkich mieszkańców Gminy Trzciana którzy nie mogli być wczoraj na spotkaniu zorganizowanym w Trzcianie zapraszamy dziś- 09.08.2017r. na godzinę 19:00 do Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe.

Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne).

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do 60 % (minus podatek VAT) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa. Podczas spotkań, przedstawiciel firmy "VOLTIKA" zaprezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawi problematykę odnawialnych źródeł energii.

Tematem spotkań będzie jak:
- produkować prąd elektryczny na własne potrzeby i sprzedaż,
- nie płacić rachunków za prąd lub maksymalnie zmniejszyć ich wartość,
- ogrzewać dom i wodę nawet gdy nie świeci pełne słońce,
- obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa,
- skorzystać z dotacji na realizacę inwestycji.

wprowadzający: A.B.