powiększ tekst A A A

piątek 25.08.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII- ANKIETA

Informujemy, iż został przedłużony termin składania ankiet o dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii  tj. do 31.08.2017r.

Przypominamy, iż ankiety należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Trzcianie (32-733 Trzciana 302).
Ankiety złożone po terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej (w razie niewyczerpania wymaganej liczby chętnych osób). Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.trzciana.pl. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzciana- tel. 14 648 44 20.

Gmina Trzciana przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na Odnawialne Źródeł Energii w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.1 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza minimalny 40% wkład własny właściciela nieruchomości (podatek VAT - 8 % lub 23 % najprawdopodobniej będzie kosztrem niekwalifikowalnym).

Wójt Gminy Trzciana serdecznie zaprasza Mieszkańców do zgłaszania chęci wzięcia udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety. Ankietę można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Trzciana. Ankietę należy wypełnić, a następnie podpisaną złożyć na Dzienniku Podawczym- sekretariat. Proszę pamiętać o wpisaniu numeru telefonu do kontaktu oraz podpisaniu ankiety przez właściciela nieruchomości. Ankiety będą stanowiły podstawę do sporządzenia uproszczonych audytów energetycznych dla budynków jednorodzinnych przez firmę Voltika sp. z o.o. W razie potrzeby przedstawiciele firmy będą się z Pańswem kontaktować w celu uzyskania pełnych danych do sporządzenia audytu. Koszty audytu dla danego gospodarstwa pokrywa Gmina Trzciana.


Ankieta do pobrania: ANKIETA- ODNAWIAKLNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zobacz prezentację: PREZENTACJA

wprowadzający: A.B.