powiększ tekst A A A

poniedziałek 21.08.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

SAMOCHÓD I MEDAL NA 75. LECIE OSP LESZCZYNA

 W dniu 19 sierpnia 2017 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie obchodziła podczas uroczystego apelu jubileusz 75. lecia istnienia, który organizatorzy połączyli z przekazaniem Jubilatce samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Iveco Eurocargo. Fatalna pogoda i coraz mocniej padający deszcz utrudnił przeprowadzenie uroczystości, którą obserwowało pod parasolami kilkanaście mieszkańców wioski.
 Uroczystość rozpoczęła się od przybycia na plac uroczystości przed remizą, zlokalizowaną w Wiejskim Domu Ludowym strażackiego pododdziału, prowadzonego przez Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie grającą pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa oraz dowódcę uroczystości – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Trzcianie – Stanisława Piaseckiego.
 Punktualnie o godzinie 18.00 konferansjer – Jerzy Dudek (Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie) rozpoczął jubileuszową uroczystość przedstawieniem programu uroczystości. Następnie, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, dowódca uroczystości złożył raport druhowi Kazimierzowi Sademu - Członkowi Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP. Po przeglądzie pododdziałów i przywitaniu się z nimi, nastąpiło wciągniecie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu - Karol Pyrz, flagowy: Witold Pietras, asystujący Sebastian Lalecki oraz odegranie przez orkiestrę Hymnu Państwowego.
Prezes Zarządu OSP w Leszczynie Marek Stochel powitał i przedstawił gości, wśród których byli m. in. Druhowie: Kazimierz Sady, Ludwik Węgrzyn (Prezes Zarządu ZOP ZOSP RP w Bochni, Starosta Bocheński), Tadeusz Olszewski (Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni), bryg. Piotr Gadowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, Józef Nowak – Prezes ZOG ZOSP w Trzcianie (Wójt Gminy), radni gminni: Maria Pietroń, Krzysztof Stochel, ks. Krzysztof Franczyk – proboszcz w Leszczynie, Andrzej Zgłobicki – sołtys Leszczyny oraz poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana.
 Z historią OSP w Leszczynie zapoznał zgromadzonych druh Stanisław Tracz. Przypomniał, że powstała ona w 1942 r. Jej założycielem był śp. Osika Stanisław - wielki społecznik oraz grupa dwudziestu mieszkańców wsi. Rok później strażacy wybudowali drewnianą remizę mieszczącą się obok szkoły, na którą każdy oddawał drzewo z własnych lasów jak i pomagał przy budowie. W 1943 r. zakupiono w Krakowie ręczną sikawkę oraz wóz drewniany do jej przewozu. Było to wielkie osiągnięcie strażaków, gdyż można już było pompować wodę do gaszenia pożarów z pobliskich źródeł. Niestety nikt z założycieli nie doczekał dnia jubileuszu 75. lecia. Pozostał jedynie odrestaurowany i prezentowany podczas uroczystości wóz drewniany z pompą ręczną. W tym okresie jednostka przeszła olbrzymie przeobrażenia i obecnie ubiega się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Liczy obecnie 29 czynnych członków i 25 honorowych, którzy do dyspozycji posiadają nowoczesny sprzęt, w tym zaprezentowany podczas uroczystości, a zakupiony w marcu 2017 roku Iveco Eurocargo. Do akcji, do których wyjeżdża powołana w jednostce JOT, wzywani są przez zamontowany w zmodernizowanej niedawno remizie system selektywnego alarmowania.
 Kolejnym elementem uroczystości było odznaczenie OSP w Leszczynie złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa", przyznanym przez Zarząd Główny ZOSP RO uchwała z dnia 1 czerwca 2017 roku. Odznaczenie przypiął do sztandaru jednostki Ludwik Węgrzyn, a asyście Kazimierza Sadego i Józefa Nowaka. Poczet sztandarowy, występujący w składzie: dowódca - Konrad Krzysiek sztandarowy - Leszek Pyrz, asystujący - Paweł Irzyk dokonał następnie prezentacji sztandaru z odznaczeniem przed frontem stojących na zbiórce pododdziałów.
 Po modlitwie i poświęceniu nowego samochodu przez księdza proboszcza z Leszczyny Krzysztofa Franczyka oraz odczytaniu decyzja Wójta Gminy Trzciana z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przydzielenia samochodu bojowego dla OSP Leszczyna przed samochód wystąpili Naczelnik OSP Tomasz Mikołajek oraz kierowca Tomasz Chojecki. Z rąk Wójta Gminy Józefa Nowaka i Starosty Ludwika Węgrzyna otrzymali dowód rejestracyjny wozu oraz kluczyki do niego, po czym kierowca uruchomił silnik pojazdu oraz sygnały dźwiękowe i świetlne.
 Następnie strażakom wręczono wyróżnienia. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni druhowie: Karol Pyrz, Krystian Tracz, Kamil Tracz, Emil Mikołajek, Daniel Tatko. Odznakę „Strażak Wzorowy" nadano druhom: Konrad Krzysiek, Jakub Ujejski, Arkadiusz Sądel, Bartłomiej Kinel, Grzegorz Dudziak, Eliasz Piech.
Po tej ceremonii, z powodu ulewnego deszczu, dalsza część uroczystości została przeniesiona do boksu garażowego jednostki. Tam kontynuowano uroczystość. Wójt Gminy wręczył Jubilatce okolicznościowy dyplom, który odebrał Prezes Marek Stochel. Zaraz potem zasłużonym członkom tej jednostki zostały wręczone okolicznościowe statuetki, ufundowane przez Zarząd jednostki. Odebrali je: Szymon Bębenek, Józef Krawczyk, Stanisław Bębenek, Stanisław Mikołajek, Stanisław Pietras, Henryk Krawczyk, Stanisław Stochel, Antoni Osika, Stanisław Tracz (s. Alojzego), Stanisław Tracz (s. Augustyna), Andrzej Chojecki, Stanisław Lalik, Stanisław Lalecki, Andrzej Tworzydło, Stanisław Król, Wiesław Wrona, Włodzimierz Pietras. Wręczyli je prezesi: Józef Nowak i Marek Stochel. Nieobecni na uroczystości: Józef Pyrz, Adam Tracz, Kazimierz Cieśla, Stanisław Kurczak, Jan Ujejski, Stanisław Kłosek odbiorą wyróżnienia w innym terminie.
 Przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Przemawiający jako pierwszy Druh Kazimierz Sady pogratulował jednostce, podkreślił, że są wśród członków wspaniali ludzie, potrafiący zabiegać o wyposażenie i sprawność bojową. Pogratulował pięknej remizy i dobrego wyposażenia oraz życzył dalszego rozwoju. Mieszkańców wsi poprosił o szanowanie strażaków, bo to są wspaniali ludzie.
 Starosta Bocheński, Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni – Ludwik Węgrzyn, przypomniał hasło wypisane na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Uznał, że OSP w Leszczynie jest ewenementem, bo została założona podczas hitlerowskiej okupacji. Podkreślił zaangażowanie strażaków z Leszczyny. Obiecał dołożyć starań, aby OSP Leszczyna została włączona do KSRG, bo taka jednostka w tym miejscu jest potrzebna. Podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną pracę na rzecz jednostki i przede wszystkim innych ludzi. Podziękował także wszystkim partnerkom leszczyńskich strażaków, które wspierają swoich bliskich. Życzył, aby ten piękny samochód wyjeżdżał tylko na ćwiczenia, a jak najrzadziej do akcji. Podziękował także Wójtowi Józefowi Nowakowi i Radzie Gminy za wielki wkład finansowy na rzecz wszystkich jednostek, a prezesowi Stochelowi przekazał list gratulacyjny.
 Prezes – Wójt Józef Nowak wyraził dumę z faktu, że poznał wszystkich członków kolejnych zarządów Jubilatki, pracujących w okresie minionych 75 lat. Zabiegi dwóch ostatnich zarządów w sprawie remontów remizy i wyposażenia spowodowały, że jednostka rozwija się w dobrym kierunku. Uznał, że „mózgiem" tej jednostki jest nadal Stanisław Tracz, obecnie Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzcianie. To on wielokrotnie zabiegał o środki na wyposażenie i remonty. Z okazji Jubileuszu pogratulował dorobku i życzył włączenie do KSRG. Przypomniał też o tegorocznym jubileuszu 70. lecia Strażackiej Orkiestry Dętej w Leszczynie i po raz kolejny złożył jej podziękowania i gratulacje.
 Ostatnim mówcą był bryg. Piotr Gadowski, który odczytał list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Stanisława Nowaka i Komendanta Powiatowego st. bryg. Krzysztofa Kokoszki. Od siebie dodał słowa gratulacji dla odznaczonych i jednostki oraz życzenia szczęśliwych powrotów z akcji.
 Nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i rozwiązanie szyków, a rozpoczęło się wpisywanie do kroniki jednostki. Wszystkich zaproszono też na poczęstunek i kończącą jubileuszową imprezę zabawę taneczną.

                           Zdjęcia, relacja tekstowa i wideo, opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Fotogaleria >>> 

Relacja wideo >>>