powiększ tekst A A A

piątek 15.09.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W LESZCZYNIE

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale często i czas remontów. Szczególnie dotyczy to budynków użyteczności publicznej. Na terenie naszej gminy prace wykonywane były przede wszystkim w szkołach i ich otoczeniu, o czym informowali na ostatniej sesji Rady Gminy Trzciana dyrektorzy poszczególnych szkół. Prace prowadzone były także na cmentrzu wojennym w Leszczynie.

Jak już Państwa informowaliśmy, 2 czerwca 2017r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał porozumienie z Wojewodą Małopolskim- Józefem Pilchem w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzciana. Zgodnie z porozumieniem, nasza gmina otrzymała dotację celową w wysokości 158.000,00 zł przeznaczoną na remont cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie.

Zadanie to objęło naprawę kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie poprzez wzmocnienie i naprawę muru, naprawę nakryw muru oraz oczyszczenie i hydrofobizację muru z kamienia. Wykonana została także renowacja pokrycia kaplicy cmentarnej.

W dniu wczorajszym, tj. 14 września 2017r. komisja dokonał odbioru zakończonych z początkiem września prac. Ich wartość to prawie 148 tys. złotych. Wykonawcą robót, na podstwie wygranego w czerwcu przetargu nieograniczonego była firma F.H.U. - NOWAK Tomasz Nowak z Kamionnej.

W przyszłym roku, w ramach nadzoru nad obiektami zabytkowymi z okresu I Wojny Światowej, Wójt Gminy Trzciana planuje starania o pozyskanie środków zewnętrznych na renowację wystroju cmentarza wojennego w Leszczynie oraz kompleksową konserwację trzech cmentarzy wojennych w Łąkcie Dolnej.

wprowadzający: A.B.