powiększ tekst A A A

środa 20.09.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

NIEBAWEM ROZPOCZNĄ SIĘ KOLEJNE REMONTY DRÓG GMINNYCH

W dniu wczorajszym, tj. 19 września 2017r., Wójt Gminy Trzciana-Józef Nowak podpisał umowy na remonty trzech dróg gminnych: Rdzawa-Brzeziny, Leszczyna- Wielka Góra i Trzciana-Sumara.

Remonty każdej z dróg będą polegać na wyprofilowaniu uszkodzonej nawierzchni, utwardzeniu nawierzchni kruszywem tłuczniowym, ułożeniu masy mineralno-asfaltowej i umocnieniu poboczy kruszywem naturalnym.

Na wniosek Gminy Trzciana, złożony w maju 2017r. na wykonanie remontów dróg Rdzawa-Brzeziny i Leszczyna- Wielka Góra, przyznano nam w sierpniu 30 tys. zł dotacji ze środków budżetu województwa małopolskiego. W wyniku przeprowadzonego przetargu na remont tych dwóch dróg wartość prac wynosić będzie ponad 80 tys. zł. Brakująca kwota zgodnie ze złożonym wnioskiem będzie pochodzić ze środków budżetu naszej gminy. Całkowity koszt remontu drogi Trzciana-Sumara wyniesie ponad 28 tys. zł i będzie poktyty ze środków budżetu gminy.

Najlepsze oferty w dwóch przeprowadzonych przetargach nieograniczonych złożyła firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa i to ona wykona remonty tych trzech dróg. Termin realizacji zamówienia upływa w połowie października 2017r.

wprowadzający: A.B.