powiększ tekst A A A

poniedziałek 02.10.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

UMOWY Z WYKONAWCAMI KOLEJNYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NASZEJ GMINIE PODPISANE

       Pod koniec września 2017 roku Wójt Gminy Trzciana podpisał dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej gminie. Są one efektem realizacji umowy o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą Gmina Trzciana zawarła z Samorządem Województwa Małopolskiego pod koniec czerwca bieżącego roku. Informowaliśmy już Państwa o tym fakcie na naszej stronie internetowej.

       Przypominamy, że projekt zakłada rozbudowę zarówno sieci wodociągowej o kolejne 16,3 km, jak i sieci kanalizacyjnej o ok 1 km. Sieć kanalizacyjna budowana będzie na terenie przysiółka Trzciana-Srokówka. Rozbudowa wodociągu obejmie natomiast przysiółek Trzciana-Srokówka, Trzciana-Działy i miejscowość Kamionna. Wniosek przewiduje także budowę hydroforni w Trzcianie, która umożliwi dostarczanie wody do przysiółku Trzciana-Działy i późniejsze zasilenie miejscowości Leszczyna.

       Zadanie pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana" zostało podzielone na dwie części w następujący sposób:
część 1- Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciana-Leszczyna, budowa hydroforni wody pitnej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana,
część 2- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kamionna i wyposażenie stacji uzdatniania wody i stacji osłonowej na ujęciu.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia dla każdej z części wybrany został inny wykonawca. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana-Leszczyna, budowę hydroforni wody pitnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana wykona Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza za kwotę ponad 1 550 000 zł. Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna i wyposażenie stacji uzdatniania wody i stacji osłonowej na ujęciu zrealizuje firma „MEN-GAZ" Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel z Męciny za kwotę ponad 1 689 000 zł.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Trzciana, a Samorządem Województwa Małopolskiego, dofinansowanie do inwestycji ma stanowić 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny gminy wyniesie 36,37% + podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany.

Wykonawcom przekazano już plac budowy, więc roboty mogą rozpocząć się lada dzień.

       Dodatkowo przypominamy, że Wójt Gminy Trzciana podpisał już umowę na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (więcej informacji tutaj: http://www.trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/3393.html). Jesteśmy przed postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy. Zgodnie z wnioskiem, prace planowane są na lata 2018-2019.

wprowadzający: A.B.