powiększ tekst A A A

czwartek 05.10.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PRZED NAMI REMONTY KOLEJNYCH DRÓG GMINNYCH

       Trwa już remont drogi Leszczyna-Wielka Góra. Lada dzień rozpoczną się prace na drodze Rdzawa-Brzeziny i Trzciana-Sumara.
       We wtorek, 3 października 2017r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą na kolejne remonty: remont mostu Trzciana-Zatorski i remonty trzech dróg gminnych: Trzciana-Korta, Leszczyna-Gacki i Łąkta Dolna-Sikornice.

       Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Zatorski (Zarzecze) w miejscowości Trzciana polegać będzie na naprawie prawego przyczółka mostu, poprzez wykonanie ław żelbetowych wraz ze ścianami oporowymi, umocnieniu przyczółków narzutem kamiennym oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku remontowanego przyczółka.

Remonty dróg Trzciana-Korta (w km 0+000-0+300), Leszczyna-Gacki (w km 0+000-0+300) i Łąkta Dolna-Sikornice (w km 0+000-0+500) będą polegać na wyprofilowaniu uszkodzonej nawierzchni, utwardzeniu nawierzchni kruszywem tłuczniowym, ułożeniu masy asfaltowej i umocnieniu poboczy kruszywem naturalnym.

      Prace wykona firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa, która w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie inwestycji.

      Koszt planowanych prac winiesie ponad 377 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z otrzymaną pod koniec lipca 2017r. promesą, wyniesie 300 tys. zł. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Trzciana.

        Termin zakończenia prac upływa w połowie listopada 2017r.

wprowadzający: A.B.