powiększ tekst A A A

poniedziałek 30.10.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

        Wójt Gminy Trzciana informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok.nr 1 w godz. pracy urzędu.

Termin konsultacji ustala się od 30-10-2017r. do 03-11-2017r..

Do pobrania Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Wprowadzenie: M.R.