powiększ tekst A A A

wtorek 31.10.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

List Prezesa Krus

Szanowni Rolnicy,

działalność rolnicza, mimo zauważalnych jakościowych zmian w sposobie jej wykonywania przez większość z Państwa, jest nadal obarczona szeregiem zagrożeń dla życia i zdrowia.

Dzęki coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej ryzyko wypadków trwale zmalało. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy, narazone są na zwiększone ryzyko wypadków. Dlatego też ponownie podjąłem decyzję o wykupieniu przez Fundusz Składkowy Ubezpieceznia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu  społecznemu rolników, będą objęte tym ubezpieczeniem, w okresie od 14.10.2017 do 13.10.2018 roku w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników posiada 49,5% udziałów.

Szczegółowe informacje będą zamieszcone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.govpl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzysztwa Ubezpieczeń Wzajemnych www.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS.

 

Prezes KRUS

Adam Sekściński

 

Materiał nadesłany: KRUS Kraków

Wprowadzenie: M.R.