powiększ tekst A A A

piątek 03.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

KOPERTY ŻYCIA W GMINIE TRZCIANA

Koperta Życia w Gminie Trzciana

 Informujemy, że z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana Jóżefa Nowaka, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie i w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy, od miesiąca czerwca 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy w wieku 55 lat i więcej pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+".
 Podjęcie realizacji projektu socjalnego i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m. in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do miejscowości Zembrzyce w sierpniu 2017r. oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji Kopert Życia, która trwać będzie do końca grudnia 2017r.
 Dzięki zaplanowanym działaniom udało się już do dnia dzisiejszego zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które miały utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego poprzez dwudniowy wyjazd do Zembrzyc w dniach 16.08.2017r. – 17.08.2017 r. Uczestnicy w Ośrodku Wypoczynkowo - Rekolekcyjnym w Zembrzycach mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji lekarza i opiekuna medycznego. Ponadto wysłuchali ciekawego wykładu dr Aleksandra Biesiady dotyczącego promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy w ramach wyjazdu zwiedzali również Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Sukiennice – Podziemia Rynku w Krakowie. Wyjazd przyczynił się również do zdobycia wiedzy odnośnie Koperty Życia. Uczestnicy poznali ideę Kopery Życia, dowiedzieli się jakie najważniejsze informacje o nich należy umieścić o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach. Akcja informacyjna dotycząca Kopery Życia nadal trwa a w popularyzację idei chętnie włączyły się Ośrodki Zdrowia w naszej Gminie. Kopertę Życia umieszczona jest w specjalnie oznaczonej kopercie, która jest dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora. Najczęściej taką kopertę wkłada się do lodówki, na której nakleja się znaczek informacyjny.
 - W związku z realizacją projektu socjalnego chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu Gminy Trzciana, bo to pomoże lekarzom, ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w "Kopercie Życia" niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy – informuje Joanna Burda z GOPS w Trzcianie.
 Informujemy, że dystrybucja Kopert Życia potrwa do końca grudnia 2017 roku. Dlatego też zachęcamy Seniorów do skorzystania z tej formy wsparcia.
Kopertę Życia można odbierać:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie
- w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie
 Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej będą przekazują „Kopertę Życia" swoim podopiecznym
Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy Seniorów z naszej Gminy, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, bezpieczeństwa i poprawi jakość ich życia.

                                                                                     Foto: GOPS w Trzcianie, Tadeusz Olszewski
                                                                                     Opracowanie, film i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski 

Fotogaleria >>>

Filmik >>>