powiększ tekst A A A

piątek 03.11.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Remont drogi gminnej Kamionna-Kutaj nr drogi 580660K nr dz. 635 w miejscowości Kamionna w km 0+150-0+500”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

„Remont drogi gminnej Kamionna-Kutaj nr drogi 580660K nr dz. 635 w miejscowości Kamionna w km 0+150-0+500"

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Przedmiar robót,
3. Wykaz robót,
4. Wykaz osób,
5. Przebieg drogi na mapie,
6. STWiOR,
7. Projekt umowy.

Trzciana, dnia 03.11.2017r.

 

Informacja o wyniku postępowania:

Plik do pobrania: Informacja o wyniku postępowania

Data ogłoszenia: Trzciana, dnia 10.11.2017r.

 

wprowadzający: A.B.