powiększ tekst A A A

niedziela 05.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

SZKOŁA Z LESZCZYNY BENEFICJENTEM PROGRAMU "ERASMUS+"

 W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodową Agencję programu Erasmus+ „Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół" Publiczna Szkoła w Leszczynie otrzymała grant w wysokości 21.515 euro na realizację projektu „My skills, my future" („Moje umiejętności, moja przyszłość"), którego cała kwota wynosi 113.940 euro. Prace projektowe będą odbywać się w terminie od września 2017 do czerwca 2019 roku pod nadzorem koordynatora i autora projektu, mgr Agnieszki Adamus. Podczas dwuletniej pracy nad projektem nasza szkoła będzie współpracować z innymi placówkami zagranicznymi tj. IES Alcrebite (Baza, Hiszpania), Istituto Tecnico Commerciale (Bitonto, Włochy), Heinrich-Boll-Schule (Rodgau, Niemcy), Osnovna Skola Novska (Novska, Chorwacja).
 Ideą projektu jest doskonalenie 6 umiejętności: pisania w języku angielskim, rozumienia tekstów pisanych oraz słuchanych, komunikacja w języku angielskim, umiejętności cyfrowe/multimedialne oraz artystyczne. Zgodnie z założeniami programu nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w wyjazdach studyjnych do każdego z krajów partnerskich w celu omówienia planu działań oraz stopnia realizacji projektu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w lutym w naszej szkole.
 Celem akcji Erasmus+ Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
 Formy aktywności podczas realizacji projektu
- spotkania partnerów projektu w każdym kraju biorącym udział w projekcie (wyjazdy nauczycieli z uczniami),
- opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
- wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, wideokonferencje),
- konferencje, seminaria, warsztaty,
- prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc.,
- organizowanie wystaw, przedstawień, festynów,
- wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu,
- przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu,
- autoewaluacja,
- rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy),
- wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych.
    
                                                   Materiał nadesłany. Opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski