powiększ tekst A A A

piątek 10.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP

       Już wszystkie jednostki OSP na terenie naszej Gminy posiadają urządzenia do selektywnego alarmowania strażaków. W dniu 8 listopada 2017 roku w remizie OSP w Rdzawie odbyła się uroczystość przekazania do użytkowania tego systemu dla miejscowej jednostki.

Działanie takiego systemu polega na tym, że sygnał o zdarzeniu przesyłany jest radiowo przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni do urządzenia w wybranej remizie, następnie urządzenie włącza syrenę alarmową i równocześnie wysyła wiadomość sms na telefony komórkowe do strażaków o potrzebie wyjazdu do akcji.

W spotkaniu uczestniczyli także strażacy z OSP Łąkta Dolna i OSP Kierlikówka, ponieważ oni także otrzymali sprzęt i umundurowanie ( dwa komplety radiotelefonów oraz zestaw specjalnej odzieży ochronnej). Zakup i montaż selektywnego alarmowania oraz sprzętu łączności i umundurowania był możliwy dzięki uzyskaniu przez gminę i OSP dofinansowania: z budżetu Województwa Małopolskiego (7978 zł), z budżetu Powiatu Bocheńskiego (4000 zł) oraz środków z budżetu Gminy Trzciana (3730 zł), a także środki jednostek OSP ( 522 zł).

Na uroczystość przybyli strażacy z poszczególnych jednostek OSP na czele z Komendantem Gminnym Związku OSP. Po regulaminowej zbiórce strażackiej i zgłoszeniu o gotowości do przekazania sprzętu, głos zabrał Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana, który przedstawił przebieg i finansowanie zrealizowanego zadania. Nastepnie odbyło się przekazanie sprzętu i umundurowania dla jednostek oraz uruchomienie selektywnego alarmowania. Naczelnik jednostki OSP w Rdzawie Robert Grabowski zademonstrował funkcjonowanie systemu selektywnego alarmowania, który zadziałał bez zastrzeżeń.
Dalsza cześć spotkania odbyła się w świetlicy OSP Rdzawa, w czasie którego podsumowano zrealizowane zadania. Podkreślono trafność i skuteczność takich konkursów jak "Bezpieczna Małopolska" czy „Bezpieczny Strażak" realizowanych w województwie przez władze samorządowe. To dzięki nim wiele jednostek OSP zamontowało selektywne alarmowanie, zakupiło samochody oraz inny sprzęt strażacki i umundurowanie. Z kolei z programu „Małopolskie Remizy" skorzystały już wszystkie jednostki z naszej gminy. Bardzo cenna jest także inicjatywa samorządu Powiatu Bocheńskiego, który od wielu już lat przeznacza z budżetu powiatu środki finansowe na doposażenie jednostek OSP.
Mamy nadzieje, że w kolejnych latach zarówno gminie jak i jednostkom OSP uda się pozyskać środki zewnętrzne na zakup sprzętu i urządzeń dla strażaków.

Opracowanie i foto: JD

Wprowadzenie: M.R.