powiększ tekst A A A

czwartek 16.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

LGD "Dolina Raby" informuje o konsultacjach społecznych

       W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego LGD "Dolina Raby", które wypracowało propozycję aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru. Przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych te dokumenty. Propozycje zmian w tych dokumentach zaznaczono kolorem czerwonym. Zmiany w LSR dotyczą przede wszystkim realizacji projektów własnych oraz wynikają ze zmian statutu jakiego będzie dokonywać Walne Zebranie Członków. Zmiany w kryteriach polegają głównie na doprecyzowaniu zapisów. Wszelkie uwagi i propozycje mieszkańcy obszaru LSR oraz członkowie LGD mogą przesyłać e-maile na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 24 listopada 2017 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracuje końcową wersję propozycji zmian, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Dokumenty dostępne pod linkiem:
http://dolinaraby.pl/konsultacje-spoleczne-lsr-oraz-lokalnych-kryteriow-wyboru/

 

Biuro LGD "Dolina Raby"
Chrostowa 1A
32-742 Sobolów
tel/fax 14 685 44 44
kom 600 856 618
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

 

Wprowadzenie: M.R.