powiększ tekst A A A

wtorek 21.11.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

21 Listopada Dzień Pracownika Socjalnego

       Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
i podziękowania za codzienny dar serca bliźnim, za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy.

       Praca socjalna jest pracą ogromnie trudną
i pochłaniającą tych, którzy się jej poświęcają. Pełniona przez Was służba wymaga zarówno wysokich kwalifikacji i umiejętności jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości. To wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny korzystające
z różnych form pomocy znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości. To właśnie Państwo, Pracownicy Socjalni, znajdujecie się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. To Wy na co dzień spotykacie się z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością.

       Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej, a często niewdzięcznej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.

       Niech wykonywana praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji i ludzkiej wdzięczności. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła, empatii i wytrwałości. Niech nie zabraknie Wam siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkańców Gminy Trzciana tej ważnej misji.

       Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców składają:

 

Wójt Gminy Trzciana                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr inż. Józef Nowak                                                                                           mgr Elżbieta Burkowicz