powiększ tekst A A A

piątek 01.12.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana
z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie:
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Trzciana
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadania z zakresu „ wspieranie osób
w podeszłym wieku i młodzieży".

 

 

Treść ogłoszenia TUTAJ

Trzciana, dnia 01.12.2017r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 28 grudnia 2017. TUTAJ

Trzciana, dnia 28.12.2017r.

 

Wprowadzenie: M.R.