powiększ tekst A A A

czwartek 14.12.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzciana

      Z uwagi na konieczność przyjęcia przez Radę Gminy stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych na 2018 rok przedstawiam dotychczasowe działania samorządu w tym zakresie. Dotychczas Gmina ponosiła rocznie koszty wywozu śmieci w kwocie 270 000,- złotych.

Obecnie jesteśmy po dwóch unieważnionych przetargach.

Pierwszy przetarg ogłoszono z ważnością na 2 lata - Oferent wystawił cenę 540 000,- złotych rocznie.
Drugi przetarg ogłoszono z ważnością na jeden rok (2018)- Oferent tym razem wystawił cenę 440 000,- zł. Przetarg ten także unieważniono i ogłoszono kolejny z nadzieją, że proponowane stawki spadną.

Przeprowadzono rozmowy z oferentami celem wyjaśnienia przyczyny tak wysokiej podwyżki stawek wywozu śmieci. Oferenci argumentują to większymi kosztami utrzymania firmy, związanymi z podwyżką pensji minimalnych dla pracowników, zwiększonymi opłatami za ubezpieczenie taboru samochodowego i co najważniejsze bardzo dużą podwyżką cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wynika to z wprowadzenia w życie od 1 stycznia 2018 r. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Na jego podstawie opłata za tonę składowanych odpadów, która w bieżącym roku wynosi 24,15 zł- w 2018 r. będzie wynosić 140,- zł za tonę, w 2019 roku 170,- zł za tonę a w 2020 roku aż 270,- złotych za tonę.
       Na najbliższej sesji Rada Gminy przyjmie nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych, o czym natychmiast zostaną Państwo powiadomieni.
       Na sesji zostanie także podjęta uchwała w sprawie poparcia rezolucji Rady Miasta Myślenice skierowanej do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu i Sejmu RP przeciwko drastycznej podwyżce stawek opłat za korzystanie ze środowiska, z jednoczesnym apelem o ograniczenie podwyżek tych opłat w kolejnych latach.

 

Wójt Gminy Trzciana