powiększ tekst A A A

piątek 22.12.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

GABRIELA PIETRAS STYPENDYSTKĄ KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI

 Uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Leszczynie, Gabriela Pietras, dzięki odniesionym sukcesom w konkursach matematycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, została przyjęta do grona stypendystów programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Program od wielu lat prowadzony jest z myślą o młodych ludziach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, pracując nad naprawdę trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi.

 W programie tym uczestnicy sami zdobywają cenne umiejętności i wiedzę. Biorą udział w warsztatach w laboratoriach i pracowniach, obozach, spotkaniach wielodyscyplinarnych i seminariach, kursach oraz wykładach, które prowadzone są przez wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki. Tematyka zajęć jest dobierana tak, aby dotyczyła ona aktualnych problemów badawczych. Uczestnicy mają również dostęp do bibliotek i archiwów. W ciągu kilku dni przy pomocy naukowców i studentów uczestnicy przechodzą przez etapy, które w pełnej pracy naukowej zajmują miesiące, a niekiedy lata. Cele programu są nieco inne od szkolno – olimpijskich. Mniej liczą się wymierne sukcesy i natychmiastowe rezultaty pracy uczestników, a bardziej samodzielność, zaangażowanie i prawdziwa pasja.
 Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci co roku jest ponad 500 zdolnych i pracowitych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z całej Polski. Są to osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką, prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania.
W dniach 1 – 3 grudnia 2017 r. Gabrysia brała udział w warsztatach matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Głównym celem spotkań było zapoznanie uczestników z pojęciami, takimi jak silnia, notacja sigmowa i symbol Newtona. Na zajęciach wszyscy stypendyści rozwiązywali trudne zadania z elementów kombinatoryki. Odwiedzili również Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gabrysia zakwalifikowana została również na Wielodyscyplinarne Warsztaty Naukowe, które odbyły się w Miedzeszynie w dniach 3 – 9 grudnia 2017 r. Podczas kilkudniowego pobytu w Warszawie uczennica brała udział w zajęciach z chemii analitycznej w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty polegały na samodzielnym przeprowadzeniu doświadczeń dotyczących wskaźników pH, strącania osadów i reakcji redoks. Wyniki kilkudniowej pracy oraz wnioski uczestnicy prezentowali swoim rówieśnikom na seminarium, które odbyło się w ostatnim dniu pobytu w Warszawie. Gabrysia brała również udział w kursie statystyki matematycznej oraz w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych. Dodatkowo uczestnicy zaproszeni zostali do Nowego Teatru na premierę spektaklu „Biblia", do Muzeum Narodowego oraz do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 Udział w warsztatach był nowym doświadczeniem Gabrysi. Integracja z uczniami w różnym wieku z różnych części kraju o różnych zainteresowaniach i planach na przyszłość pozwoliła na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń. Gabrysia czas pobytu na Wielodyscyplinarnych Warsztatach Naukowych uznała za wspaniałą przygodę z nauką, a jednocześnie był to czas bardzo intensywnej pracy, do której zawsze podchodzi z ogromnym zaangażowaniem.
 Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Leszczynie składają szczere gratulacje i życzy dalszych sukcesów.

                                                               Materiał nadesłany. Opracowanie i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Foto relacja: