powiększ tekst A A A

wtorek 02.01.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TRZCIANA

GOSPODARKA KOMUNALNA NA 2023 ROK


Link do strony: http://trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/8208.html

 
______________________________________________________________________________________________________

GOSPODARKA KOMUNALNA NA 2022 ROK

Link do strony: http://trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/7867.html


_______________________________________________________________________________________________________

GOSPODARKA KOMUNALNA NA 2021r.

Link do strony: http://www.trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/7603.html


______________________________________________________________________________________

GOSPODARKA KOMUNALNA NA 2020r.

Link do strony: http://www.trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/7272.html_______________________________________________________________________________________
Gospodarka komunalna w 2019r.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Trzciana podjęto uchwały, które wprowadziły zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w 2019r.

Jak powszechnie wiadomo, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (czyli tzw. „opłata za śmieci") wszędzie wzrasta. Dotyczy to każdej gminy, czy miasta, które muszą od początku 2019 roku podpisać nową umowę na odbiór tych nieczystości. W pierwszym przetargu, jaki ogłosiła nasza gmina w połowie listopada ofertę złożyła tylko jedna firma- „Traszkan", która wyceniła tą usługę na kwotę 791.136,00 zł na rok. (Cena za rok 2018 wynosiła 408.000,00 zł). Przy tej kwocie stawka miesięczna od osoby wyniosłaby 17,00 zł na miesiąc. Ponieważ taka podwyżka była dla naszego budżetu, a co za tym idzie dla mieszkańców nie do przyjęcia, gmina postanowiła unieważnić to postępowanie i ogłosić nowy przetarg. Przed tym jednak, powołany został zespół roboczy, który miał za zadnie wypracować rozwiązania i tak zmodyfikować system, aby zmniejszyć jego koszty.

W efekcie wprowadzono następujące zmiany:

 

1.ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU ŚMIECI
a) w okresie od stycznia do marca 2019r. włącznie i od października do grudnia 2019r. włącznie (czyli kalendarzowo od października do marca) odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzony będzie raz w miesiącu. Dodatkowo w tym okresie dostępne będą nowe worki SZARE na popiół.
b) w okresie od kwietnia do września włącznie odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie:

2 x w miesiącu:
- worki CZARNE - „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne"
- worki ŻÓŁTE - „Metale i tworzywa sztuczne"
- worki BRĄZOWE - "Bio"
- worki JASNOPOMARAŃCZOWE na pampersy i pieluchy - worki ZIELONE - „Szkło"

1 x w miesiącu:
- worki NIEBIESKIE - „Papier"

1 x na kwartał:
- worki POPIELATE - „Odzież i tekstylia"
w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- worki POMARAŃCZOWE - „Chemikalia"

Nowy harmonogram wywozu odpadów został zilustrowany na ulotce, która zostanie doręczona mieszkańcom wraz z nową deklaracją.

 

 

 

 

 

2. OGRANICZENIE ILOŚCI WORKÓW CZARNYCH ORAZ DWA NOWE KOLORY WORKÓW
Jak twierdziła firma wywożąca odpady komunalne, największe koszty (w tym opłaty za dalsze zagospodarowanie) generują worki czarne, których teoretycznie powinny być znikome ilości, ponieważ to tzw. odpady pozostałe. Zakładając prawidłową segregację odpadów uznano, że każdy mieszkaniec otrzyma jeden worek czarny na kwartał. Dodatkowo, w ramach potrzeb i bez ograniczeń dostarczane będą dwa nowe kolory worków: worki szare na popiół oraz jasnopomarańczowe na pampersy dla dzieci i osób starszych, obłożnie chorych.

 

3. ZMIANA DOTYCZĄCA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych przez właściciela nieruchomości będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne na koszt właściciela nieruchomości zamieszkałych.

Powyższe rozwiązania wprowadzone zostały do warunków określonych w drugim przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na początku grudnia. O rozpoczęciu postępowania poinformowano pisemnie wszystkie 12 firm, które posiadają zezwolenie na odbiór odpadów w naszej gminie. Niestety ponownie złożona została tylko jedna oferta. Jak się jednak okazało, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, cena spadła do 576.000,00 zł, co w obecnych warunkach na rynku wywozu odpadów komunalnych jest niewątpliwym sukcesem. Nowa, jednak nadal wyższa w stosunku do dotychczasowej cena za wywóz śmieci wymusiła zmianę stawki opłaty za odpady komunalne.

 

4. ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA I WYSOKOŚCI STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
Ponieważ wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów według dotychczasowych stawek nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu, radni ustalili nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniła się zarówno metoda ustalenia opłaty, jak i jej wysokość. Od nowego roku miesięczna opłata wynosić będzie 10,00 zł za jedną osobę, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady nie będą segregowane opłata wynosić będzie 20,00 zł za osobę. Ustalono również wysokość opłaty od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości odpowiednio 96,00 zł oraz 192,00 zł rocznie.

W związku z tym, że w 2019 roku „opłata za śmieci" nie będzie naliczana od gospodarstwa, ale od osoby, istnieje konieczność złożenia nowej deklaracji. Będziemy Państwa jeszcze w tym temacie informować na naszej stronie internetowej. Deklaracje będą dostępne u sołtysów oraz już dziś można je złożyć w Urzędzie Gminy w Trzcianie.

Wypracowane wspólnie z pracownikami i radnymi rozwiązania można uznać za duży sukces, który pozwala na tą chwilę zaoszczędzić. Podkreślić jednak należy, że wprowadzony program zmian w systemie jest warunkowy i jeżeli mieszkańcy nie będą należycie segregować śmieci, to z pewnością w kolejnym roku ceny wzrosną.

 

deklaracja do pobrania:

1. deklaracja- nieruchomości zamieszkałe

2. deklaracja - domki letniskowe itp.

Do każdej deklaracji należy złożyć oświadczenie oraz podpisaną klauzulę informacyjną- RODO:

- oświadczenie

- klauzula informacyjna- RODO

 

Trzciana, styczeń 2019r


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gospodarka komunalna w 2018.

 

PLAN WYWOZU ODPADÓW- GMINA TRZCIANA 2018 ROK.

Styczeń - 8 i 22

Luty - 12 i 26

Marzec - 12 i 26

Kwiecień - 9 i 23

Maj - 14 i 28

Czerwiec - 11 i 25

Lipiec - 9 i 23

Sierpień - 13 i 27

Wrzesień - 10 i 24

Październik - 8 i 22

Listopad - 12 i 26

Grudzień - 10 i 22.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon od samochodów osobowych, akumulatorów i chemikaliów:

29.01.2018r i 30.07.2018r. w miejscowościach: Trzciana, Łąkta Dolna i Leszczyna,

30.01.2018r i 31.07.2018r. w miejscowościach: Kierlikówka, Kamionna, Rdzawa i Ujazd.

 

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Do pojemnika/worka zielonego (szkło) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):

Wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego i żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek, świetlówek i reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek

Do pojemnika/worka żółtego (metale i tworzywa) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):

Wrzucamy:
- plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki plastikowe,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po żywności,
- folię aluminiową,
- metale, kapsle, zakrętki od słoików,
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych, farbach i lakierach
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Do pojemnika/worka brązowego (bio):

Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia

Nie wrzucamy:
- kości i odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni

Do pojemnika/worka niebieskiego (papier):

Wrzucamy:
- opakowania z papieru i tektury, kartony, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety, czasopisma i ulotki
- papier, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe,

Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych i podpasek,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet


Do pojemnika/worka popielatego (tekstylia):

Wrzucamy:
- odzież,
- tekstylia

Do pojemnika/worka czarnego (niesegregowane):

Wrzucamy:
- odpady komunalne pozostałe po segregacji, niebędące odpadami niebezpiecznymi np. artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, ceramika, porcelana, lustra

Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

Do pojemnika/worka pomarańczowego (chemikalia):

Wrzucamy:
- odpady po chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
- opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach,
- zużyte świetlówki i żarówki,

UWAGA:
Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy w godzinach ich otwarcia.
Zużyte baterie i akumulatorki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać samodzielnie do punktów zbiórki znajdujących się w Urzędzie Gminy, w szkołach, świetlicach wiejskich w godzinach ich otwarcia, do specjalistycznych pojemników.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady takie jak np.: sklepy, zakłady przemysłowe, zakłady usługowe, produkcyjne, urzędy, biura, szkoły, przedszkola, restauracje, biblioteki, ośrodki zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze itp. nie są ujęte w system zbiórki odpadów komunalnych prowadzony przez gminę. Mają one obowiązek podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania usług w tym zakresie (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1289). Umowę z nieruchomości niezamieszkałej i dowody uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zachować. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np. sklepu, cukierni itp. w nieruchomości zamieszkałej (budynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dodatkowo (oprócz złożenia deklaracji do Wójta Gminy z części nieruchomości zamieszkałej) do posiadania umowy na wywóz odpadów komunalnych z tej działalności. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej objętej gminnym system odbioru odpadów z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

       Urząd Gminy w Trzcianie informuje, iż rozstrzygnięty został III przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana.
    Do przetargu przystąpiła jedna Firma tj. „TRASZKAN" Sp.j., która określiła koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 408 tys. zł w skali roku.
Dotychczas roczne koszty wywozu odpadów wynosiły 270 tys. zł na rok.

       Z uwagi na powyższe – na sesji w dniu 21 grudnia br. Rada Gminy Trzciana na rok 2018 ustaliła nowe, wyższe stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.

       Po dyskusji i wnikliwej analizie wszystkich uwarunkowań, aby obciążenia były bardzie równomierne radni postanowili o wprowadzeniu dodatkowej grupy opłat od gospodarstw liczących 5 i więcej osób.
Wyodrębnienie kolejnej grupy da możliwość wydzielenia gospodarstw wieloosobowych, gdzie są rodziny wielopokoleniowe, a dla rodzin wielodzietnych – zmniejszenie kosztów w przeliczeniu na jedną osobę.

Dla gospodarstw prowadzących segregację śmieci opłaty będą więc wynosić:
- od gospodarstwa 1 – osobowego – 9 zł / dotychczas 8 zł/
- od gospodarstwa 2 – osobowego – 18 zł / dotychczas 16 zł/
- od gospodarstwa 3 – osobowego – 27 zł / dotychczas 24 zł/
- od gospodarstwa 4 – osobowego – 35 zł / dotychczas 27 zł/
- od gospodarstwa 5-cio – osobowego i więcej –44 zł.

Opłata za śmieci niesegregowane we wszystkich pozycjach będzie wyższa o 100%.

 

Trzciana, dnia 02.01.2018r.

Wprowadzenie: M.R.