powiększ tekst A A A

wtorek 02.01.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TRZCIANA

PLAN WYWOZU ODPADÓW- GMINA TRZCIANA 2018 ROK.

Styczeń - 8 i 22

Luty - 12 i 26

Marzec - 12 i 26

Kwiecień - 9 i 23

Maj - 14 i 28

Czerwiec - 11 i 25

Lipiec - 9 i 23

Sierpień - 13 i 27

Wrzesień - 10 i 24

Październik - 8 i 22

Listopad - 12 i 26

Grudzień - 10 i 22.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon od samochodów osobowych, akumulatorów i chemikaliów:

29.01.2018r i 30.07.2018r. w miejscowościach: Trzciana, Łąkta Dolna i Leszczyna,

30.01.2018r i 31.07.2018r. w miejscowościach: Kierlikówka, Kamionna, Rdzawa i Ujazd.

 

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Do pojemnika/worka zielonego (szkło) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):

Wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego i żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek, świetlówek i reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek

Do pojemnika/worka żółtego (metale i tworzywa) wrzucamy (opróżnione, bez zawartości):

Wrzucamy:
- plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki plastikowe,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po żywności,
- folię aluminiową,
- metale, kapsle, zakrętki od słoików,
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych, farbach i lakierach
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Do pojemnika/worka brązowego (bio):

Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia

Nie wrzucamy:
- kości i odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni

Do pojemnika/worka niebieskiego (papier):

Wrzucamy:
- opakowania z papieru i tektury, kartony, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety, czasopisma i ulotki
- papier, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe,

Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych i podpasek,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet


Do pojemnika/worka popielatego (tekstylia):

Wrzucamy:
- odzież,
- tekstylia

Do pojemnika/worka czarnego (niesegregowane):

Wrzucamy:
- odpady komunalne pozostałe po segregacji, niebędące odpadami niebezpiecznymi np. artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, ceramika, porcelana, lustra

Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

Do pojemnika/worka pomarańczowego (chemikalia):

Wrzucamy:
- odpady po chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
- opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach,
- zużyte świetlówki i żarówki,

UWAGA:
Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy w godzinach ich otwarcia.
Zużyte baterie i akumulatorki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać samodzielnie do punktów zbiórki znajdujących się w Urzędzie Gminy, w szkołach, świetlicach wiejskich w godzinach ich otwarcia, do specjalistycznych pojemników.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady takie jak np.: sklepy, zakłady przemysłowe, zakłady usługowe, produkcyjne, urzędy, biura, szkoły, przedszkola, restauracje, biblioteki, ośrodki zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze itp. nie są ujęte w system zbiórki odpadów komunalnych prowadzony przez gminę. Mają one obowiązek podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania usług w tym zakresie (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1289). Umowę z nieruchomości niezamieszkałej i dowody uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zachować. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np. sklepu, cukierni itp. w nieruchomości zamieszkałej (budynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dodatkowo (oprócz złożenia deklaracji do Wójta Gminy z części nieruchomości zamieszkałej) do posiadania umowy na wywóz odpadów komunalnych z tej działalności. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej objętej gminnym system odbioru odpadów z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

       Urząd Gminy w Trzcianie informuje, iż rozstrzygnięty został III przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana.
    Do przetargu przystąpiła jedna Firma tj. „TRASZKAN" Sp.j., która określiła koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 408 tys. zł w skali roku.
Dotychczas roczne koszty wywozu odpadów wynosiły 270 tys. zł na rok.

       Z uwagi na powyższe – na sesji w dniu 21 grudnia br. Rada Gminy Trzciana na rok 2018 ustaliła nowe, wyższe stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.

       Po dyskusji i wnikliwej analizie wszystkich uwarunkowań, aby obciążenia były bardzie równomierne radni postanowili o wprowadzeniu dodatkowej grupy opłat od gospodarstw liczących 5 i więcej osób.
Wyodrębnienie kolejnej grupy da możliwość wydzielenia gospodarstw wieloosobowych, gdzie są rodziny wielopokoleniowe, a dla rodzin wielodzietnych – zmniejszenie kosztów w przeliczeniu na jedną osobę.

Dla gospodarstw prowadzących segregację śmieci opłaty będą więc wynosić:
- od gospodarstwa 1 – osobowego – 9 zł / dotychczas 8 zł/
- od gospodarstwa 2 – osobowego – 18 zł / dotychczas 16 zł/
- od gospodarstwa 3 – osobowego – 27 zł / dotychczas 24 zł/
- od gospodarstwa 4 – osobowego – 35 zł / dotychczas 27 zł/
- od gospodarstwa 5-cio – osobowego i więcej –44 zł.

Opłata za śmieci niesegregowane we wszystkich pozycjach będzie wyższa o 100%.

 

Wprowadzenie: M.R.