powiększ tekst A A A

środa 10.01.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie:
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

 

Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2017 r. poz. 1817  ze. zm./ do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

 

Ogłoszenie do pobrania tutaj

Trzciana, dnia 10.01.2018r.

 

Ogłoszenie wyników do pobrania tutaj

Trzciana, dnia 06.02.2018r.

 

Wprowadzenie: M.R.