powiększ tekst A A A

poniedziałek 15.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Ranking Gmin Małopolski 2017

Na początku Nowego Roku pragniemy Państwu zaprezentować opracowany jesienią 2017r. Ranking Gmin Małopolski 2017.

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje od 2010 roku FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Gmina Trzciana zajęła w rankingu 98 pozycję (na 182 gminy) i znalazła się tym samym na 3 miejscu wśród gmin Powiatu Bocheńskiego.

Ranking Gmina Małopolski 2017- Powiat Bocheński:
1. Bochnia (gm. miejska) 16
2. Bochnia (gm. wiejska) 62
3. Trzciana (gm. wiejska) 98
4. Łapanów (gm. wiejska) 100
5. Drwinia (gm. wiejska) 112
6. Rzezawa (gm. wiejska) 113
7. Lipnica Murowana (gm. wiejska) 120
8. Żegocina (gm. wiejska) 134
9. Nowy Wiśnicz (gm. miejsko-wiejska) 141

Porównanie gmin Powiatu Bocheńskiego w rozbiciu na poszczególne wskaźniki znajdziecie Państwo klikając tutaj: Ranking- gminy Powiatu Bocheńskiego.

Lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje w tej edycji:
1.Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
2.Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
3.Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
4.Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
5.Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
6.Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
7.Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
8.Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat
9.Saldo migracji na 1000 ludności
10.Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
11.Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Tabelę z wynikami rankingu można znaleźć klikając tutaj:"Winiki Rankingu Gmin Małopolski". Osoby zainteresowane szczegółowo metodologią Rankingu mogą się z nią zapoznać wchodząc na wskazany odnośnik: „Metodologia Rankingu Gmin Małopolski".

wprowadzający: A.B.