powiększ tekst A A A

czwartek 18.01.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

LGD ZAPRASZA NA SZKOLENIE

        Informujemy, że złożono w Urzędzie Marszałkowski wniosek o uzgodnienie terminów naborów wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego.

Zaproponowany termin naborów to 5.02.2018 r. – 20.02.2018 r.

W lutym zostaną również ogłoszone nabory na zadania w ramach projektów grantowych (termin w trakcie uzgodnień).

W związku z powyższym w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbędą się szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców w następujących terminach :

  • 29.01.2018 r. godz. 16:30 Podejmowanie działalności gospodarczej (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności)
  • 30.01.2018 r. godz. 16:30 Rozwijanie działalności gospodarczej (dla mikro i małych przedsiębiorców)
  • 31.01.2018 r. godz. 16:30 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i projekty grantowe (dla organizacji pozarządowych i parafii)

 

Udział w szkoleniach jest punktowany przy ocenie wniosku w LGD. Należy wziąć udział w tym szkoleniu z zakresu, którego planowane jest złożenie wniosku. Zgłoszenia pod nr tel. 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl

 

Dodatkowo informujemy, że na stronie LGD są dostępne już nowe wersje dokumentów, które zmienialiśmy podczas ostatniego Walnego, a także które zmieniał Zarząd pod koniec roku: Statut (wpisany do KRS bez uwag), Regulaminy, Procedury oceny projektów, lokalne kryteria wyboru, KIS,
aktualne rozp. MRiRW. Nowa wersja LSR zostanie zamieszczona w
najbliższych dniach po akceptacji UMWM.

 Patryk Paszkot

LGD Dolina Raby

Wprowadzenie: M.R.