powiększ tekst A A A

poniedziałek 22.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

       Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zapraszamy mieszkańców na warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD w minionym roku.

 

Warsztat odbędzie się w siedzibie biura LGD w dniu 25.01.2018r. od godz. 15.00

 

Program warsztatu:

  • stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników)
  • funkcjonowanie LGD i biura
  • analiza sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR

W warsztacie wskazane jest zapewnienie udziału przedstawicieli Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się uczestników telefonicznie 14/685 44 44 lub poprzez adres mailowy biuro@dolinaraby.pl

 

Materiał przesłany: LGD Dolina Raby

Wprowadeznie: M.R.