powiększ tekst A A A

poniedziałek 29.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Między Kamionną a Atenami…

 

       Od 4 stycznia stycznia 2018 r., już po raz drugi, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej realizowany był edukacyjny projekt w języku angielskim, w tym roku noszący tytuł ,,Między Polską, a Grecją". Był on kontynuacją ubiegłorocznej edycji ,,Między Polską a Indonezją".

 

Głównym założeniem projektu jest współpraca ze studencką organizacją AIESEC. To największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach. Jej celem jest kształtowanie umiejętności liderskich poprzez pracę w ramach wymian międzynarodowych. Dzięki tej współpracy w Szkole Podstawowej w Kamionnej, pod okiem nauczyciela języka angielskiego Pani Joanny Mech, pracowała wolontariuszka z Aten – Angelina Tzatzaraki. ,,Uważam też, że bardzo ważną rzeczą jest oswajanie dzieci z innymi kulturami, przekazywanie im, że mamy bardzo dużo wspólnego, mimo, że pochodzimy z innych miejsc na świecie.

Celem tego projektu jest również oswajanie uczniów z używaniem obcego języka i przełamywaniem bariery komunikacji, co uważam za bardzo inspirujące dla ich przyszłości!" – tak o celach swojej pracy mówiła sama wolontariuszka.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w lekcjach, w czasie których Angelina opowiadała o Grecji. Dowiedziały się wiele o greckich symbolach narodowych, klimacie, florze i faunie, kuchni, zwyczajach codziennych i świątecznych.

Sporo uwagi wolontariuszka poświęciła dorobkowi cywilizacyjnemu Greków: mitologii, filozofii, omówiła osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Uczyła dzieci greckiego alfabetu, a także tradycyjnego tańca – zorby.

Niewątpliwą korzyścią dla uczniów była konieczność porozumiewania się z wyłącznie w języku angielskim. Zaowocowało to przełamaniem barier językowych i było okazją do sprawdzenia własnych umiejętności.

Na pobycie naszego gościa skorzystali również uczniowie Gimnazjum oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Kamionnej. Podczas pobytu naszego gościa odbył się II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej, w którym Angelina była członkiem komisji.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli kontynuować nasz projekt. Organizacja pobytu Angeliny była możliwa dzięki życzliwości i pomocy rodziny Państwa Anny i Bogdana Chojeckich z Rdzawy, którzy gościli wolontariuszkę w swoim domu.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie za to dziękujemy.

KJ

Wprowadzenie: M.R.