powiększ tekst A A A

niedziela 25.02.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

TRZCIAŃSCY STRAŻACY PODSUMOWALI ROK 2017

  24 lutego 2018 roku zakończyło się ostatnie na ternie gminy tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W tym dniu, w swojej świetlicy obradowali strażacy z OSP w Trzcianie.   
 Na zebranie przybyło 34 druhów, co dało bardzo dobrą frekwencję - 76 %. Stawili się także zaproszeni goście: p.o. Komendant Powiatowy PSP w Bochni - st. kpt. Robert Cieśla, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - Tadeusz Olszewski, Prezes ZOG ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Józef Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisław Piasecki, Kapelan OSP Trzciana - ks. proboszcz Władysław Midura.

 Z woli członków jednostki obrady prowadził Prezes Zarządu tej jednostki - Krzysztof Kącki. Minutą ciszy uczczono pamięć dwóch zmarłych trzciańskich strażaków: ś.p. Roberta Łukasika i Zdzisława Statka. Do jednostki przyjęto czterech nowych członków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, a rotę odczytał naczelnik OSP Trzciana - Stanisław Gutowski. Są to druhowie: Maciej Kłósek, Szymon Zabzdyr, Hubert Zabzdyr i Eryk Bujak. Trzech z nich to wychowankowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej nieprzerwanie od 2000 roku. Zarząd OSP w Trzcianie wręczył także ryngrafy z podziękowaniami dla sponsorów: Mariusza Stalmacha ("Maxwent") oraz Krzysztofa Kłóska. Podobne podziękowania zostały wręczone zasłużonym strażakom - seniorom: Janowi Satała (w straży od 59 lat) i Januszowi Szczurowi.
 Dalszą część zebrania wypełniły sprawozdania: Zarządu (pełna treść poniżej), drużyny młodzieżowej (treść poniżej) i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji głos zabierali głównie goście. St. kpt. Robert Cieśla omówił w zarysie działalność PSP w 2017 roku , wyraził radość z prowadzenia akcji edukacyjnych, poinformował o środkach finansowych przekazanych do straży ochotniczych, podziękował trzciańskim strażakom za udział w akcjach ratowniczych. Dużo podziewań miał dla nich także Wójt Gminy. - W Waszej jednostce da się odczuć dobrą energię, chęć działania, dyscyplinę, dobrą współpracę ze sponsorami, aktywność - powiedział Józef Nowak, który w dalszej części wystąpienia odniósł się do zgłoszonych przez strażaków postulatów dotyczących zakupów i remontów.
Ksiądz kapelan również dziękował za udział strażaków w wydarzeniach religijnych. Wskazał na olbrzymią wartość, kapitał ludzki trzciańskich strażaków. Obiecał "dołożyć się" do planowanego zakupu sprzętu, podobnie jak jeden ze sponsorów.
 Naczelnik jednostki Stanisław Gutowski podziękował druhom za udział w działaniach. Wskazał na fakt, że wielu z członków jednostki to wychowankowie drużyn młodzieżowych. Podziękował wójtowi za wsparcie finansowe MDP.
Zgromadzeni na zebraniu udzielili Zarządowi absolutorium, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Przyjęli także plan działalności i plan finansowy na 2018 rok. Są ambitne, ale znając trzciańskich strażaków należy wierzyć, że uda się je w pełni zrealizować. Jako priorytet uznają zakup kamery termowizyjnej, akumulatorowej szlifierki kątowej oraz remont remizy. - Serce rośnie, że zawsze można na strażaków liczyć - tak podsumował funkcjonowanie OSP w Trzcianie Prezes Zarządu - Krzysztof Kącki. Chyba tak samo mogą stwierdzić mieszkańcy gminy, którym strażacy zapewniają pomoc i poczucie bezpieczeństwa.

                                                                           Zdjęcia, relacja i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU:

 Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy 41 członków czynnych, 4 członków honorowych i 31 członków MDP. W minionym roku wstąpił w nasze szeregi 1 druh, natomiast drugi złożył rezygnacje. Na wieczną służbę odeszli druh Zdzisław Statek - honorowy członek naszej jednostki i druh Robert Łukasik
Nasza Jednostka Operacyjno - Techniczna drugiej kategorii liczy obecnie 30 członków, którzy posiadają odpowiednio wyszkolenie oraz badanie lekarskie. W tym 4 strażaków zawodowych. 11 druhów posiada szkolenie podstawowe, 14 druhów kurs ratownictwa technicznego. 4 druhów posiada kurs kierowców konserwatorów sprzętu, 6 druhów szkolenie dowódców. 2 druhów posiada kurs naczelników, 12 druhów posiada kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. 4 druhów posiada kurs przyjmowania śmigłowców LPR. 2 druhów posiada kurs pilarzy, 7 kierowców posiada uprawnienia do kierowania samochodów uprzywilejowanych, ponadto 5 druhów posiada badania lekarskie i kursy wg programu z 1994 roku.
 Zarząd zebrał się w minionym roku 12 razy, odbyło się również 10 spotkań ogółu strażaków. W roku 2017 wyjeżdżaliśmy do 62 akcji, w' tym 6 razy poza teren gminy: do Łąkty Górnej, Bochni i Lubomierza. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 7 razy. do wypadków 7 razy, do działań podczas wichur 8 razy, do zabezpieczenie rejony operacyjnego powiatu 2 razy, usuwania gniazd os i szerszeni 14 razy, inne zagrożenia miejscowe - 24 razy, w tym zabezpieczenie lądowiska LPR, usuwanie plam oleju, pompowanie studni i dowóz wody. Do najpoważniejszych naszych akcji należał pożar kurnika i ubojni w Lubomierzu.
 Od kilku lat zmienia się charakter naszych działań. Działania typowo strażackie takie jak pożary czy wypadki stanowią mniejszość. Usuwanie szerszeni, powalonych drzew zajmuje nam coraz więcej czasu i generuje poważne koszty naszej działalności, a gdy podczas akcji zniszczony zostaje sprzęt, coraz trudniej jest nam znaleźć pieniądze na jego naprawę lub zakup. Ćwiczenia i częste akcje sprawiły, że systematycznie podnosimy poziom naszych działań.
Myślę, że zostało to też dostrzeżone w komendzie PSP. Dwukrotnie zostaliśmy wezwani do Bochni na operacyjne zabezpieczenie powiatu. Duża grupa strażaków szczególnie tych młodszych zawsze niezawodnie przybywa na głos
syreny do remizy. Do bardziej aktywnych należą Adrian Adamczyk, Jakub Kącki, Tomasz Grabowski, Paweł Kącki, Daniel Kącki, Karol Palonek, Karol Judka, Gutowski Stanisław, Kołodziej Kazimierz.
 W miniom ni roku szkolenie ukończyło 2 druhów w zakresie szkolenia podstawowego i druh kurs ratownika KPP. Wydział operacyjny Komendy Powiatowej przeprowadził jedną kontrolę. Ocena naszego stopnia przygotowania do akcji i ćwiczeń założenia taktycznego zespołu kontrolującego była bardzo pozytywna. Otrzymaliśmy ocenę bardzo dobry. Mieliśmy też kontrolę z Małopolskiej Brygady Odwodowej. Na terenie komendy PSP w Bochni sprawdzony został nasz sprzęt, dokumentacja operacyjna oraz nasze wiadomości na temat posiadanego sprzętu.
 W minionym roku startowaliśmy w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych. Tym razem oprócz umiejętności dopisało nam też szczęście, nie mieliśmy punktów karnych, zajęliśmy pierwsze miejsce awansując do zawodów powiatowych, w których zajęliśmy piąte miejsce. Do kalendarza naszych działań weszły tez zabezpieczenia imprez sportowych. W zeszłym roku było to zabezpieczenie techniczne rajdu samochodowego w Kamionnej i zabezpieczenie dwóch wyścigów kolarskich, których trasa przebiegała przez Trzcianę.
 Staramy się również propagować bezpieczeństwo i ruch strażacki wśród dzieci. Zorganizowaliśmy całodniowy pobyt powiatowego Obozu MDP w naszej miejscowości. W konkursach, pokazach i pogadankach dla młodzieży wspomagali nas zaproszeni druhowie z OSP Kamionna i Leszczyna.
 Święta wielkanocne to okres kiedy pełnimy honorowa wartę przy Grobic Pańskim. Tradycja ta nieodłącznie wiąże się historią naszej jednostki. Od zawsze wystawiamy tam wartę. Jest to nasza forma modlitwy i adoracji, ale także okres kiedy możemy się wszyscy spotkać. Niektórzy druhowie tylko wtedy mogą się z nami spotkać przyjeżdżając z zagranicy. Współuczestniczymy też w innych uroczystościach kościelnych. Zabezpieczamy trasę i kierujemy ruchem podczas procesji Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej przez naszą miejscowość. Uczestniczyliśmy też w mszy z okazji patrona strażaków św. Floriana. W Zaduszki podczas mszy za zmarłych strażaków wspominamy tych, którzy już odeszli na wieczną służbę. Delegacje naszej jednostki uczestniczyły również w Bocheńskiej Procesji Różańcowej oraz spotkaniu Opłatkowym w Tarnowie. Podczas uroczystości Wszystkich Świętych strażacy kierowali ruchem przy cmentarzu w Trzcianie W tym toku po raz pierwszy pomagali nam tez druhowie z Leszczyny. Dziękuje druhom za to że w tak doniosłym dniu poświęcili swój czas na to zadanie. Ta praca zyskał duże uznanie wśród kierowców.
 Znaleźliśmy też czas na to, żeby się wspólnie spotkać, poświętować i zabawić. Zorganizowana został zabawa andrzejkowa i Sylwester. Dochód z Sylwestra zasilił naszą kasę. Braliśmy również udział w uroczystościach zorganizowanych przez druhów z Kamionnej i Leszczyny.
 Dziękuję druhom Adrianowi Adamczykowi i Jakubowi Kąckiemu za założenie na Facebooku strony internetowej naszej jednostki. Strona ta jest prowadzona bardzo profesjonalnie, o czym świadczy liczba wejść na nią i pozytywne komentarze. Nareszcie możemy przekazać wszystkim różne aspekty naszej działalności. Dzięki środkom z Urzędu Gminy i KSRG udało się nam wyremontować i zaadoptować kantorek przy remizie na magazyn sprzętu i wyposażenia. W znacznym stopniu przyczyniło to się do rozładowania ciasnoty w pomieszczeniach garażowych, ale nie rozwiązało do końca tego problemu.
 Dzięki wielkiemu angażowaniu, wkładowi finansowemu i pracy druha Krzysztofa Kłóska, właściciela firmy "Maxwent" pana Mariusza Stalmacha udało nam się zamontować w budynku remizy klimatyzację. Druh Krzysztof Kłósek podarował i zamontował nam urządzenia a pan Mariusz Stalmach wykonał nam nieodpłatnie kanały nawiewowe. Swój wkład miał w wykonanie klimatyzacji też druh Jacek Bobak wykonujący zabudowę z płyt gipsowych i malujący pomieszczeniach.
 W działaniach tych i pracach tych pomagali też inni druhowie. Szczególnie wyróżnili się: Janusz Szczur.. Stanisław Gutowski, Jakub Kącki, Andrzej Grabowski, Henryk Cempura, Daniel Kącki, Paweł Kącki, Tomasz Grabowski, Roman Bujak, Karol Judka, Grzegorz Brzegowy, Adrian Adamczyk, Patryk Bujak, Andrzej Kącki, Karol Palonek, Mirosław Mordarski, Marek Judka, Krzysztof Łukasik, Łukasz Krakowski. Ich pomysły, zaangażowanie, ciężka praca pomagają nam w sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju jednostki.
 Dziękuję mieszkańcom Trzciany za ofiarność podczas rozprowadzania Kalendarzy Strażackich. Zebrane środki w całości przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i sprzętu. Z ważniejszych rzeczy w minionym roku ze środków własnych zakupione zostało: 2 mundury specjalne (z dopłatą od Firm Ubezpieczeniowych), 4 koszule wyjściowe, 2 czapki wyjściowe, wyposażenie kuchni. Ze środków KSRG: zbiornik brezentowy, 2 pary szelek asekuracyjnych, 5 par rękawic specjalnych, buty specjalne, 2 kominiarki. 4000 zł przekazaliśmy na remont pomieszczenia magazynowego. Ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości udało nam się pozyskać nieodpłatnie zestaw PSP R-1. Urząd gminy przekazał nam 4000 zł na remont pomieszczenia magazynowego.
 W planach zakupów i inwestycji na rok 2018 znajdują się następujące sprawy: zakup kamery termowizyjnej, szlifierki kąłowej i wkrętarki, węży gaśniczych, polarów i rękawic, wyposażenia kuchni. Ze środków pozyskanych z programu Małopolskie Remizy i środków remontowych KSRG chcemy wyremontować elewacje budynku, instalację elektryczną i wodociągową, pomieszczenia garażowe, ogrzewanie.
 Nie jest to rozwiązanie naszych problemów z ciasnotą w pomieszczeniach garażowych i brakiem pomieszczeń socjalnych, ale będzie to pierwszy etap, przygotowanie do przebudowy naszej remizy.
   Od roku zaczęły się problemy finansowe z utrzymaniem gotowości bojowej naszej OSP. Po przyjęciu ustawy modernizacyjnej nie ma z KSRG środków na utrzymanie bieżące jednostek. Do dokonania niezbędnych zakupów, przeglądów, napraw brakło nam ok. 20 tyś zł. Środki te zostały zapewnione z budżetu Gminy Trzciana w 2018 roku, ale zostały już wydane w styczniu na zaległe sprawy. Na dzień dzisiejszy nie odkupiliśmy jeszcze sprzętu zniszczonego w miniomym roku podczas akcji. Nie rozwiązaliśmy problemu remontu samochodu Fiat Ducato.
  Trochę z niepokojem spoglądam na perspektywę utrzymania finansowego naszej jednostki. Problemy z budynkiem remizy, zmianą sposobu finansowania już odbiły się na rozwoju naszej straży. Pomimo naszej ciężkiej pracy widoczna zaczyna być już degradacja sprzętu i budynku remizy. Jestem jednak pełen optymizmu na przyszłość widząc zapał i zaangażowanie druhów. Nasze szeregi wciąż zasilają nowi kandydaci, druhowie wciąż mają nowe pomysły jak usprawnić nasze działania. Na dźwięk syreny zawsze licznie stawiają się do wyjazdów, których mamy coraz więcej. Społeczeństwo widzi, że zawsze można na nas liczyć. Spotykamy się dużym uznaniem i przychylnością do naszych działań. To efekt waszych działań druhowie, ale nie możemy spoczywać na laurach musimy dorównywać do najlepszych.
 Tak na marginesie pragnę zaznaczyć, że w statystykach wyjazdów (aktywności jednostek) w Małopolsce w 2017 roku, który w tym roku sporządził portal 112.małopolska na 1251 jednostek jesteśmy na 158 miejscu.
 Tych problemów nie rozwiążemy do ręki. Jesteśmy w trakcie składania kilku wniosków na finansowanie remontu remizy i zakupu sprzętu. Potrzebny jest nam wkład finansowy i tutaj liczymy na pomoc Pana wójta Józefa Nowaka że znajdzie w budżecie gminy potrzebne środki. Pragnę podkreślić, że zawsze możemy na niego liczyć, rozumie nasze potrzeby i docenia nasze działania. Duże nadzieje na wsparcie kładziemy także w panu Komendancie Powiatowym PSP st. kpt. Robercie Cieśli. Dopiero od miesiąca pełni swoje obowiązki ale już widać, że docenia naszą działalność i będzie nas wspierał. Zna temat ochotników bardzo dobrze, gdyż od początku swojej służby w PSP z nami współpracuje.
 Dziękuję jeszcze raz Wójtowi Gminy za to ze zawsze o nas pamięta i w różny sposób wspiera nasze działania. Panu Jerzemu Dudkowi dziękuje za wszechstronną pomoc, a szczególnie nad czuwaniem nad naszą dokumentacją. Niestety coraz częściej zaczynamy tonąć w stertach dokumentów, przez które musimy przebrnąć i tutaj pomoc pana Jerzego jest nieoceniona. Za dobrą współpracę i wspólne zrozumienie dziękuję Komendantowi Gminnemu - druhowi Stanisławowi Piaseckiemu oraz za dobrą współprace wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję sołtysowi Trzciany, nie tylko za wsparcie naszych działań, ale też za to, że wstąpił w nasze szeregi i jest jednym z bardziej aktywnych druhów.

SPRAWOZDANIE MDP:

 Młodzieżowa drużyna pożarnicza zorganizowana przy zespole Placówek Oświatowych oraz Ochotniczej Straży pożarnej w Trzcianie została założona w 2001 roku i jest najstarsza działająca
drużyna w Powiecie. Naszymi opiekunami są Pan Bogdan Grabowski - nauczyciel i Stanisław Gutowski - Naczelnik OSP w Trzcianie. Jest to drużyna dziewcząt i chłopców. Nasi opiekunowie organizują nam wolny czas, na którym poruszane są tematy bezpieczeństwa z zakresu przeciw pożarowego zachowania się podczas sytuacji stresowych, wpływ zażywania środków odurzających na nasze zdrowie oraz sposobu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. W 2017 roku członkowie naszej drużyny brali udział w turnieju wiedzy pożarniczej w Kierlikówce, w dziesiątym Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym MPP w Żegocinie, w którym zdobyliśmy trzy pierwsze miejsca i jedno trzecie, przygotowywaliśmy się do udziału w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. Dwóch naszych członków brało udział w III Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja w Rdzawie. Reprezentowaliśmy noszą gminę na zawodach powiatowych w Nowym Wiśniczu, dziewczyny zajęły trzecie a chłopcy piąte miejsce. Pięciu naszych członków w okresie wakacyjnym spędzało wolny czas w powiatowym zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rozdzielu. W obecnym roku braliśmy udział w jedenastym Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym MDP - w Rzezawie, gdzie zajęliśmy drugie i trzecie miejsce.
 W imieniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziękujemy bardzo Panu Wójtowi za dofinansowanie naszego wypoczynku i pokrycie kosztów gabloty na puchary. W tym miejscu chcieliśmy prosić aby Pan Wójt składał pieniądze na następną gablotę, bo obecna bo już jest mała. Dziękujemy również naszym opiekunom za czas spędzony z nami oraz druhom z tutejszej jednostki.