powiększ tekst A A A

poniedziałek 12.03.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REMONT BOISKA W KIERLIKÓWCE

W ramach pilotażowego projektu „Małopolskie boiska", Gmina Trzciana uzyskała ponad 123 tys. zł dofinansowania na zadanie: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce".

„Małopolskie boiska" to projekt, realizowany w Województwie Małopolskim po raz pierwszy. Z powiatu bocheńskiego dofinansowanie otrzymały 4 samorządy:
1. Gmina Bochnia -65 356 zł,
2. Gmina Lipnica Murowana -161 531 zł,
3. Gmina Trzciana -123 839 zł
4. Powiat Bocheński 112 896 zł.

Wójt Gminy Trzciana złożył wniosek o dofinansowanie remontu boiska w Kierlikówce w styczniu 2018r. Wniosek zakłada remont istniejącego, asfaltowego boiska, na boisko z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W ramach prac wykonane zostaną roboty ziemne, remont odwodnienia boiska oraz dostawa i montaż urządzeń sportowych. Łączna wartość prac oszacowana została na ponad 296 tys zł.

W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 200 tys. złotych na remontowane boisko. Pozostała część środków pozostaje w gestii budżetu gminy.

wprowadzający: A.B.