powiększ tekst A A A

piątek 23.03.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

XVII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO "HERBERT POETA NIEPOKORNY"

  W XVII Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim "Herbert - Poeta niepokorny", zorganizowanym 20 marca 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie, tym razem wzięło udział 13 uczennic z klas siódmych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Lipnicy Murowanej, Kamionnej, Starym Wiśniczu, Kierlikówce, Leszczynie i Trzcienie. Do rywalizacji przystąpiła także jedna uczennica Szkoły Muzycznej i stopnia w Trzcianie.
 Uczestników konkursu, ich opiekunów i gości powitał pomysłodawca konkursu - Dyrektor ZPO - Andrzej Kącki. Przedstawił jury, które tym razem pracowało w dwuosobowej obsadzie: Joanna Grandys - przewodnicząca, Teresa Mrugcz - członek. W krótkiej pogadance Dyrektor Andrzej Kącki, który jest nauczycielem - polonistą, przypomniał zgromadzonym, że w październiku 2017 roku Sejm RP ustanowił 2018 rok - "Rokiem Zbigniewa Herberta". Odczytał także tekst uchwały sejmowej, w której czytamy m.in:"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń". Podkreślono w niej, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań "budujących naszą tożsamość i wyobraźnię", z których najważniejsze brzmi: "Bądź wierny Idź".
Recytatorzy, zapowiadani przez gimnazjalistów: Anetę Dyrdał i Jakuba Szczura, mówili - jak tego wymagał Regulamin - po dwa utwory, wiersz Herberta i fragment prozy. Kolejność recytacji wyznaczyło losowanie, odbyte przed rozpoczęciem konkursu. Szczególnym zainteresowaniem uczniów ciszyły się dwa wiersze Herberta: "O róży" oraz "Przesłuchanie Anioła", które recytowało po dwóch uczestników konkursu. Jury i publiczności, wśród której był m. in. Janusz Rusak - Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Gminy Trzciana, która w tym roku ufundowała atrakcyjne nagrody.
 Na estradzie zaprezentowały swoje umiejętności następujące uczennice: Klaudia Cygan - Leszczyna, Wiktoria Kukla - Kamionna, Antonina Banaś - Trzciana, Weronika Put - Stary Wiśnicz, Marzena Budek - Lipnica Murowana, Agnieszka Kowalczyk- Kamionna, Julia Śliwa - Lipnica Murowana, Ewelina Korta - Kierlikówka, Karolina Dudek - Leszczyna, Beata Bienias - Stary Wiśnicz, Karolina Kaja - Trzciana (SM), Emilia Rosiek - Kierlikówka, Anna Piórkowska - Trzciana. 
 Podczas dwóch przerw w recytacjach mini koncerty fortepianowe zagrała pani Tatsiana Yakubenia - nauczycielka Szkoły Muzycznej i stopnia w Trzcianie. 
 Jury bardzo uważnie wysłuchiwało każdej recytacji. Szczególnie zwracało uwagę na: znajomość tekstu, dykcję i wyraz artystyczny.  
 Po zakończeniu prezentacji uczniów i ich opiekunów zaproszono na posiłek w szkolnej stołówce, a następnie wszyscy powrócili do szkolnej auli, aby uczestniczyć w ceremonii podsumowania konkursu (Joanna Grandys), ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz róż. Dyplomy i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, podziękowania ich opiekunowie. Laureaci wg kolejności zajętych miejsc mogli zaś sami wybierać nagrody. 
  Wyniki konkursu: 1. miejsca - Karolina Kaja - Szkoła Muzyczna Trzciana (op. Monika Rasiewicz), 2. miejsce - Anna Piórkowska - Gimnazjum w Trzcianie (op. Kazimiera Wiśniewska), 3. miejsce - Weronika Put - Gimnazjum w Starym Wiśniczu (op. Urszula Put). Wyróżnienia: Beata Bienias - Gimnazjum w Starym Wiśniczu (op. Urszula Put), Antonina Banaś - Gimnazjum w Trzcianie (Kazimiera Wiśniewska), Ewelina Korta - SP w Kierlikówce (op. Bożena Grabowska).
  Kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego "Herbert - Poeta niepokorny" dobiegła końca. Dyrektor Andrzej Kącki podziękował za przygotowanie uczniów do konkursu i wzięcie w nim udziału. Poinformował także, że w związku z reformą oświaty dokona w nim zmian organizacyjnych. Zaprosił do udziału w kolejnym konkursie, który w przyszłym roku stanie się "dorosły", albowiem będzie to już osiemnasta edycja konkursu popularyzującego bardzo wartościową, ale trudną poezję poety niepokornego, jak powszechnie nazywany jest polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito", autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego - Zbigniew Herbert (1924 - 1998).

                                                           Relacja, zdjęcia, wideo i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski
Fotogaleria >>>
Relacja wideo >>> wkrótce