powiększ tekst A A A

piątek 30.03.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana”.

Gmina Trzciana realizuje projekt pt.


„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana".

Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gruntu oraz zaopatrzenie ludności w wodę do celów socjalno-bytowych.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy miejscowości Trzciana, Łąkta Dolna i Leszczyna, a także użytkownicy czasowo przebywający na obszarze Aglomeracji Trzciana.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzciana
o długości 1,44 km oraz sieci wodociągowej o długości 23,22 km. Pozwoli to na zwiększenie liczby osób korzystających z lepszego oczyszczania ścieków, a także lepszego zaopatrzenia w wodę.

Rozpoczęcie realizacji projektu 15.09.2017 r.
Zakończenia realizacji projektu 31.12.2019r.

tl_files/content/aktualnosci/2018/03/2018-03-30/tablica informacyjna RPO wodKan.jpg